Jog - Állam - Politika IX. évfolyam

A lap IX. évfolyamában megjelent számok tartalma

2017/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

FÖLDESI TAMÁS | Jogászi etika 

SMUK PÉTER | Az európai politikai pártok jogállásáról 

MŰHELY

KOVÁCS GÁBOR | Az Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA -2020) megalkotásának koncepciója 

BENCZE KRISZTINA | Kontroll a szakértők felett — A szakértői minőségbiztosítás szabályozása 

NOGEL MÓNIKA | A szakértői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alapfogalmai 

GÁBOR KOVÁCS — KLÁRA NAGY | The past and present of the Prüm Treaty — The regulation of biometric data exchange in the EU 

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA | A szakértő büntetőeljárási helyzetének formálódása — történeti előzmények 

RECENZIÓ

PÓKECZ KOVÁCS ATTILA | Deli Gergely: Salus rei publicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban 

HÍREK | Búcsúzás Földesi Tamástól 

E SZÁMUNK SZERZŐI