Opus Magistrale - a kar fiatal oktatóinak "mestermunkái"

A kiadványsorozatról

Az Opus Magistrale a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának kiadványsorozata. A sorozat ISSN-száma: 1789-7904. A kiadványok a kar doktori fokozatot szerzett fiatal oktatóinak „mestermunkáit” közlik. Az első kötetekben a tanulmányaikat egykori győri joghallgatóként megkezdett, vagy másutt diplomát szerzett, de pályájukat kari oktatóként folytató kollégák írásai olvashatók. E kötetekből kettő jelent meg: Opus Magistrale 2008 és Opus Magistrale 2009. Mindkettőt Sulyok Gábor szerkesztette és az Universitas-Győr Nonprofit Kft. adta ki. Az előbbiben öt (Siposné Herédi Erika, Kovács Gábor, Pálvölgyi Balázs, Smuk Péter, Szegedi András), az utóbbiban négy (Horváthy Balázs, Deli Gergely, Lapsánszky András, Szoboszlai-Kiss Katalin) szerző írása jelent meg. E kötetek a szerzők készülő vagy már megvédett doktori munkáinak kivonatát, esszenciáját, vagy egy-egy részletét tartalmazzák. A kiadványsorozat négy év szüneteltetés után 2013-ben újraindult, azzal a változással, hogy egy kötet egy szerző lehetőség szerint teljes „doktori mestermunkáját” tartalmazza. E változást a sorozat címének kisebb módosulása is jelzi: az Opus Magistrale Könyvek. Az első kiadvány, mely 2013-ban jelent meg, Menyhárt Ádám 2012-ben megvédett doktori disszertációjának szerkeszetett változatát közli. A megjelentetni tervezett kötetek szerzői köre változatlan: a sorozat, melynek kiadója a Universitas-Győr Nonprofit Kft., továbbra is a győri jogi karhoz kötődő vagy a tudományos fokozatukat Győrben megszerző fiatal oktatók „mestermunkáit” jelenteti meg. Az Opus Magistrale Könyvek kiadványsorozatának szerkesztője Szoboszlai-Kiss Katalin és Németh Imre; a sorozat ISSN-száma változatlan, az egyes kötetek egyedi ISBN-számot is kapnak.