Optimi Nostri - a kar hallgatóinak legkiválóbb munkái

A kiadványsorozatról

Az Optimi Nostri a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának kiadványsorozata. A sorozat ISSN-száma: 1789-7203. Az egyes kiadványok a kar hallgatói által írott, valamilyen jelentős országos tudományos fórumon, többnyire az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert dolgozatok szerkesztett változatát tartalmazzák. Az optimi nostri jelentése: „legjobbjaink”. Az első kötet – melyet Smuk Péter szerkesztett – a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában (Balatonfüred, rendező: KGRE ÁJK, 2007) díjazott 12 győri dolgozatot közölte, s 2007-ben jelent meg. A második kötet – melyet Sulyok Gábor szerkesztett – 2009-ben jelent meg, s a XXIX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában (Budapest, rendező: ELTE ÁJK, 2009) díjazott 9 dolgozatot tette közzé. A harmadik kötet – melyet Cs. Kiss Lajos, Ganczer Mónika, Sulyok Gábor és Szoboszlai-Kiss Katalin szerkesztett – a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában (Pécs, rendező: PTE ÁJK, 2011) díjazott 7 dolgozatot közöl. A kötetek ettől az évtől egységes borítóval jelentek meg. A negyedik kötet – mely immár egy egységes egyetemi kiadvány jogi kari fasciculusaként 2013/1. szám alatt jelent meg, Farkas Ádám, Németh Imre, Konczosné Szombathelyi Márta és Szabados Eszter szerkesztésében – a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában (Szeged, SZTE ÁJK, 2013) díjazott 8 győri érdekeltségű dolgozat szerkesztett változatát tette közzé. Ehhez a kiadványhoz két további fasciculus is társul: a 2013/2. „füzet” a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, a 2013/3. „füzet” pedig a Műszaki Tudományi Kar, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet, valamint a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet OTDK-n díjat nyert dolgozatait közli. (Ez utóbbiak, vagyis a 2013/2. és 2013/3. jelzésű kiadványok tartalomjegyzékét a bibliográfiai teljesség okán itt megjelenítjük, de azok szövegei nem e honlaptól érhetők el.) Valamennyi kiadvány kiadója az Universitas-Győr Nonprofit Kft.