Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére

Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére

Megjelent: Győr, Universitas-Győr, 2013. Terjedelem: 573 oldal
Szerkesztette: Szoboszlai-Kiss Katalin és Deli Gergely
ISBN: 978-615-5298-08-0
 

ALBERT ANDRÁS | Bethlen Miklós kancellár Erdély önállóságáért tett politikai lépései az 1687-1704 között keletkezett röpiratai tükrében

BARNA ATTILA | A felvilágosodás nyugat-európai képviselői és a feleségsértés bűntettének fogalma

BARTKÓ RÓBERT | Kritikai észrevételek a terrorcselekmény 2012. évi C. törvény szerinti szabályozásával kapcsolatban

BENDE-SZABÓ GÁBOR | Gondolatok a parlamenti költségvetési hatalom tárgyában

DELI GERGELY | Az abszolúttól a fenntartható alkotmányig

DOMOKOS ANDREA | Somló Bódog és a büntetőjog

EGRESI KATALIN | A jog, az állam, az alkotmány és az alkotmányjog Santi Romano munkásságában

ERDŐS CSABA | Kritikai megjegyzések az Alaptörvény jogszabály-fogalmával kapcsolatban

FARKAS ÁDÁM | Adalékok egy rendszerváltást követő politikai gesztus megítéléséhez

FERENCZ JÁCINT | Védelemből elégtelen, indokolásból felmentve

G. KARÁCSONY GERGELY | Az elektronikus szavazási eljárás egyes kérdései

GANCZER MÓNIKA | Az első világháború utáni magyar és osztrák illetőségről

GLAVANITS JUDIT | A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és a nemzetközi szerződési gyakorlatban

GÖNDÖR ÉVA | A nők és a család munkajogi védelme a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeiben

HORVÁTH ANETT | Deliberatív közvélemény-kutatások világszerte

HORVÁTH GERGELY Az Alaptörvény környezetjogi előírásai

HORVÁTHY BALÁZS | Adalékok a GATT XX. cikk előtörténetéhez

HULKÓ GÁBOR | A közigazgatási bíráskodás hagyománya és rövid története Csehországban

JOBBÁGYI GÁBOR | A „plágium”-háborúk jogsértéséről

KECSKÉS GÁBOR | Néhány gondolat a felelősség történeti fejlődésről a nemzetközi jogban

KESERŰ BARNA ARNOLD - SZALAI PÉTER | Árujegyzék és jogbiztonság, avagy a védjegyek osztályozásának dilemmái

KNAPP LÁSZLÓ | A részvételi demokrácia modelljei és az Európai Unió legitimitása

KOVÁCS GÁBOR | A helyszíni szemle normatív szabályozásának igénye és lehetőségei a büntetőeljárásban

LAMM VANDA | Néhány megjegyzés az emberi jogi tárgyú egyezmények értelmezésének sajátos esetéről

LAPSÁNSZKY ANDRÁS | A hírközlés világszintű liberalizációjának meghatározó jelentőségű országai

LENKOVICS BARNABÁS | Jogok, értékek, reformok

MILASSIN LÁSZLÓ | Online vitarendező eljárások nemzetközi kodifikációja

NAGY KLÁRA | A Passenger Name Record megállapodások értékelése

NÉMETH IMRE | Elmélkedés a büntetendővé nyilvánítás értéktartalmáról

PARDAVI LÁSZLÓ | Néhány gondolat a nemzetközi vámjog új szerepéről és rendszeréről

PATYI ANDRÁS | Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól

PÁLVÖLGYI BALÁZS | A határrendőrségtől a földreformig

PONGRÁCZ ALEX | Gondolatok a tulajdon(jog)ról, figyelemmel az Alaptörvény szabályozására

RÉVÉSZ T. MIHÁLY | Egy törvényjavaslat elő- és utóélete

SIKLÓSI IVÁN | Custodia-felelősség és damnum ab alio iniuria datum a klasszikus római jogban

SMUK PÉTER | Nemzetközi értékek az Alaptörvényben

SULYOK GÁBOR | A nemzetközi együttműködés alaptörvényi szabályozása

SZEGEDI ANDRÁS | Gondolatok a közkereseti és a betéti társaság jogi személlyé vállásáról

SZENTE ZOLTÁN | Az Alkotmánybíróság értelmezési gyakorlata 1999-2010

SZIGETI PÉTER | Az alaptörvény karaktere államelméleti és alkotmányjogi aspektusból

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A felejthetetlen Szókratész pere

VÁCZI PÉTER | Kegyelem! A közkegyelem intézményéről és a semmiségi törvényekről

VEREBÉLYI IMRE | Gondolatok a végrehajtó hatalom fogalmi elemeiről