Egyéb kiadványok

Egyéb kiadványok

 

A DFK-Online e rovatában azokat a kari kiadványokat mutatjuk be, amelyek nem sorolhatók be sem a sorozatokhoz, s nem tekinthetők „egyedi" kiadványoknak sem. Itt jelenítjük meg a karhoz közvetve kötődő kiadványokat, a tanszéki kiadványokat, valamint a kar oktatóinak közreműködésével is készülő és/vagy a kar oktatóinak írásait rendszeresen közlő győri kiadványokat.

 

Tanszéki és egyéb, karhoz is kötődő kiadványok

Jogtörténeti Szemle

A Jogtörténeti Szemle eredetileg – 1986 és 1992 között – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményeit tartalmazta a jog, a jogtudomány, a társadalomtudományok és a történelem köréből. 1992-től szünetelt, majd 2003-ban újraindult. Jelenleg négy egyetem (ELTE, KGRE, SZE, ME) támogatásával és négy egyetemi tanszék (ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, KGRE Jogtörténeti-Jogelméleti Intézet, SZE Jogtörténeti Tanszék, ME Jogtörténeti Tanszék) szakmai gondozásában jelenik meg. Megjelenik papíron és digitálisan is. ISSN-száma: 0237-7284. A régebbi számok letölthetők innen.

Jogtörténeti Adattár

A Jogtörténeti Adattár a Jogtörténeti Tanszék egyik honlapja. Elsősorban a tanszék szakmai tevékenységéről tájékoztat és közzétesz bizonyos forrásokat, dokumentumokat és tansegédleteket. (A tanszék hírei, a tantárgyi tematikák, a tételsorok nem itt, hanem a jtt.sze.hu címen érhetők el.) A Jogtörténeti Adattár közöl magyar és idegen nyelvű oktatói és hallgatói tanul-mányokat: az Oktatói Tanulmányok innen, a Hallgató Tanulmányok innen érhetők el.

 

 A Batthyány Lajos Szakkollégium időszaki kiadványai

Diskurzus

A Diskurzus a Battyhyány Lajos Szakkollégium folyóirata. Eredetileg közéleti lapként indult 2007-ben, majd némi szünetelés után 2010-től szakmai-tudományos lapként újra indult és jelenleg is így jelenik meg. A lapot a szakkollégium hallgatói írják és szerkesztik, de tevékenységüket elismert szakemberek irányítják. Az általános tájékoztató letölthető innen az eddig meg megjelent számok pedig vagy ugyaninnen vagy a letöltések menüpontból. ISSN-száma: 2062-5715

Quot Capita, Tot Sententiae

A Quot Capita, Tot Sententiae a Batthyány Lajos Szakkollégium tanulmánykötete, amelyben szakkollégista hallgatók közösen, illetve egyénileg elkészített tanulmányai olvashatóak. A kiadvány ISSN száma 2061-7895. A tanulmánykötet eddig 2010-ben és 2013-ban jelent meg, a kiadványok innen letölthetőek. 

Central European Case Studies. Publications of The Central European Intensive Course. Vol. 1.

Győr, Batthyány Lajos College of Law, 2007. 195 oldal, ISBN: 978-963-06-3860-9

Central European Case Studies. Publications of The Central European Intensive Course. Vol. 2.

Győr, Batthyány Lajos College of Law, 2007. 255 oldal, ISSN: 2060-0461

Book of the Batthyány Summer School - Legal and Political Aspects of EU Accession. 

Győr, Batthány Lajos College of Law, 2006. 58 oldal.

A kar oktatóinak írásait rendszeresen közlő és / vagy közreműködésükkel is készülő győri kiadványok

Győri Tanulmányok

A Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 1973 óta megjelenő, elsősorban helyi és regionális vonatkozású kérdéseket elemző folyóirat. Kiadója eredetileg a Győri Városi Tanács, 1994-től Győr Megyei Jogú Város. Ugyancsak 1994 óta a lap a levéltár közreműködésével készül. A lap gyakran tematikus számokat jelentet meg, általános (például Homo Ludens) és helyi (Győr 1956. I-II, 1996; III. 2002) kérdéseket bemutatva. Az egyes számok tartalma esetenként, valamint több tematikus szám (például Az 1000 esztendős magyar jogalkotás, 1998; Bűn és bűnhődés, 2000) a kar profiljához és oktatói köréhez is kötődik. Az egyes számokról az interneten innen és innen (MATARKA) tölthetők le információk.

Műhely

A Műhely 1978 óta kéthavonta megjelenő kulturális folyóirat. Kiadja a Műhely Folyóiratkiadó Közhasznú Társaság. Alternatív címe – a marosvásárhelyi Igaz Szó 1971 óta létező, hasonló elnevezésű irodalmi körétől való megkülönböztetés okán – Győri Műhely. Eredetileg társadalomtudományi és közművelődési tárgyú írásokat közölt, 1990 óta – külön gondot fordítva az igényes tipográfiája és grafikai megoldásokra – elsősorban irodalmi, kulturális és kritikai cikkeket jelentet meg, s az „élő szépirodalmat" kívánja megismertetni olvasóival. A számok tartalma a 2006-tól elérhető az interneten is. A folyóiratról információk tölthetők le a lap honlapjáról.

 

 Blogbejegyzések

Itt azokat a blogbejegyzésekt olvashatja, amelyek a kar egészének, doktori iskolájának, egy vagy több tanszékének kari jelentőségű tudományos-szakmai programjait ériintik, vagy álatalában a kari kiadványokhoz kapcsolódnak.

Az alkotmány(jog) helye a nap alatt (Pongrácz Alex)

Diák és egyéb szemléltető anyagok

E helyen a Kar oktatóinak és a karhoz kötődő kutatók tudományos előadásaihoz kötődő diákat és egyéb szemléltető anyagokat teszünk közzé. (Az oktatáshoz kapcsolódó diák nem itt találhatók.) A diasorok a címre kattintva nyílnak meg, s azokon a jobb oldali gördítősávra vagy az annak alján található jelekre kattinva lehet navigálni.

- Angol nyelvű könyvek a magyar jogróll1998 - 2013 (Takács Péter) 
- A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük (Smuk Péter) 

 

 Korábbi kari kiadványok és kiadványsorozatok

Leviatán

A Leviatán eredetileg az ELTE-SZIF Állam- és Jogtudományi Intézete, majd a Széchényi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kara, később Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tudományos írásait közlő folyóirat volt, 1785-5934 ISSN-számmal. Megjelent 2004 és 2007 között (általában évi egy-egy, 2005-ben két kötete jelent meg, az utóbbi évben különszámmal). A lapról információk tölthetők le innen és innen.