Doktori Műhelytanulmányok 2015

Doktori Műhelytanulmányok 2015

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015.
ISSN: 2064-1788
(letöltés egyben

 

ELŐSZÓ

ÁRKOSY LILLA | A védjegyoltalom történeti aspektusai és hatályos szabályozása 

BÉKÉSI LÁSZLÓ | Factors Impairing the Principle of Equal Treatment in Temporary Agency Work 

BENCZE KRISZTINA | A jogellenesen megszerzett bizonyítékok felhasználhatósága 

BODNÁR ZSOLT | A szegregáció hatásának vizsgálata – nemzetközi kitekintés 

BUCHINGER ÁGNES | A büntetésvégrehajtási jog kialakulása 

CZEBE ANDRÁS | A forenzikus tudomány európaizálódásának kezdő lépései 

GÖRÖG DÓRA | Elemző sorok az európai polgári kezdeményezésről 

HÁRS ANDRÁS | A felelősség megosztásának realitása a békefenntartás szemszögéből 

HUBAY FRUZSINA DÓRA | Alapjogok a polgári perben – az egészséges környezethez való jog érvényesítése a gyakorlatban 

KISS-KONDÁS ESZTER | A jogellenes gyermekelviteli ügyek és az „elviselhetetlen helyzet” kérdése 

KOMP BÁLINT JÁNOS | A gyermekek védelme a büntető igazságszolgáltatásban – különös tekintettel a gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi és hazai eredményeire 

KONTA ÉVA MERCÉDESZ | A munkáltató fegyelmezési joga

KOVÁCS ILDIKÓ | Az Európai Uniónak az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatlakozásáról szóló Megállapodás tervezete

KOVÁCS VIKTÓRIA | Az UNIDROIT és az UNCITRAL szerepe a tengeri árutovábbítást is érintő nemzetközi fuverjogi szabályozás egységesítésében

LENGYEL JÚLIA | A megváltozott munkaképességűek munkavállalásának dilemmái

MASA GABRIELLA | Orvosszakértői vélemények 1861-1863 között Szeged bűnfenyítő ítélkezési gyakorlatában

MURÁNYI KLAUDIA | A hitelintézetek likviditására vonatkozó prudens szabályok

NAGY ZSANETT | Sorozatgyilkosok: egy fogalmi meghatározás problémái

NÉMETH TAMÁS | Hazánk úthálózatának fejlődése az igazgatás aspektusából

PAYRICH ANDRÁS | A ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés

RÁTH OLIVÉR ZOLTÁN | Az államadósság mint jogtudományi kérdés

REITERER ZOLTÁN | A hatósági eljárás egyes kérdései az élelmiszerlánc szabályozásában

TÓTH DÁVID | A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények büntetőjogi szabályozása

TÖRÖK DÁNIEL VIKTOR | Tisztességesség a polgári jellegű ügyek elbírálása során

VÁNDOR CSABA | A hitelezővédelem optimuma

ZALKA GÁBOR | A mulasztás szándékossága