Optimi Nostri 2007

Optimi Nostri
Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok, 2007 

Megjelent: Győr, Universitas-Győr, 2008. Terjedelem: 348 oldal
Szerkesztette: Smuk Péter.  ISSN: 1789-7203
 

ELŐSZÓ

GAÁL ILDIKÓ | Egy szelet a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos problémákból. A csődbűntett 

GYŐRI LEVENTE | Döntés-előkészítés és nyilvánosság 

HORVÁTH ANDRÁS | Bírósági felülvizsgálat az Európai Közösség kartelleljárásában 

HORVÁTH ANDRÁS | Személyiségi jog és Persönlichkeitsrecht 

HORVÁTH ZSOLT | Rendőrségi kamerás térfigyelés Magyarországon – Választanunk kell aközbiztonság és az emberi jogok között? 

KŐHIDI ÁKOS | A fogyasztóvédelem pragmatikus aspektusa 

LEGÁTH KRISZTINA | Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban 

MÉSZÁROS GÁBOR | Az Országgyűlés és a Kormány közötti bizalmi viszony, különös tekintettel a konstruktív bizalmatlansági indítványra

MIKE GYULA | A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és az Alkotmány tükrében, különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra 

NAGY KLÁRA | Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében – különös tekintettel a biometrikus útlevélre 

TAKÁCS ZOLTÁN | A helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolásának kérdései és megállapíthatóságának problémái 

VÁRADI ÁGNES | Az atipikus szerződések előzményei a római jogban. A praescriptis verbis actio fogalma és alkalmazása a római magánjog forrásaiban 

SZERZŐK