Jog - Állam - Politika XI. évfolyam

A lap XI. évfolyamában megjelent számok tartalma

2019/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SASHALMI ENDRE: Az állam- és jogelmélet oroszországi kezdetei Feofán Prokopovics (1681-1736) műveinek tükrében. II. rész pdf download.png

SISKA KATALIN: Gondolatok a török migrációs jog fejlődéséről különös tekintettel az EU-török migrációs paradoxonra  pdf download.png

HOLLÁN MIKLÓS: A kerettényállásokkal kapcsolatos tévedéspdf download.Új.png.jpg

KNAPP LÁSZLÓ: A beleértett külső hatáskörök doktrínájának kodifikálása és az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodáspdf download.Új.png.jpg

BARTKÓ RÓBERT: Gondolatok a határzár tiltott átlépése bűncselekményrőlpdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

BUSA RÉKA: Neue Bemerkungen über Ulp. D. 19, 5, 20pr.pdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

LUGOSI JÓZSEF: Jogérvényesítés a polgári perben az alperes szemszögébőlpdf download.Új.png.jpg

RECENZIÓ

SMUK PÉTER: Újragondoljuk-e a rendszerváltást? Tőkés Rudolf: Újragondolt történelempdf download.Új.png.jpg

FARKAS ÁDÁM: A rendkívüli jogrend iszlám jogi olvasatapdf download.Új.png.jpg

NAGY SZABOLCS: Nánási László: A jogrend szolgálatában. Váry Albert élete és működése (1875-1953)pdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.Új.png.jpg

 

2019/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

CSŰRÖS GABRIELLA: Az uniós költségvetés funkciói a tervezett 2021–2027 közötti több éves pénzügyi keretbenpdf download.Új.png.jpg

SZERLETICS ANTAL: Az emberi jogok morálfilozófiai és politikai megalapozásapdf download.Új.png.jpg

DANIEL HAITAS: Issues in European Union-Russia Energy relationspdf download.Új.png.jpg

FARKAS ÁDÁM: A kibertér műveleti képességek kialakításának és fejlesztésének egyes szabályozási és államszervezési alapvonalaipdf download.Új.png.jpg

KISS LILLA NÓRA: Új szabályozás vagy reformok? Az uniós polgárság egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Brexit tükrébenpdf download.Új.png.jpg


MŰHELY

OMED ISMAIL: Iraqui Labour Law – Recent Amendments on Termination of Employment Contract – compared to International Labour Standardspdf download.Új.png.jpg


FÓRUM

FERENCZ JÁCINT: Az állam szerepe a foglalkoztatási jogviszonyokban a 21. századbanpdf download.Új.png.jpg

NÉMETH IMRE: Prevenció, avagy a büntetőjog funkcióváltásapdf download.Új.png.jpg


RECENZIÓ

VIKMAN LÁSZLÓ: „Idegen vizeken” – recenzió a kiel-i CSW COE tengeri műveleti jogról szóló tanulmánykötetérőlpdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.Új.png.jpg

 

2019/3. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

PÁPAI-TARR ÁGNES: Büntetéskiszabási metamorfózis, avagy egyezség a büntetőperbenpdf download.Új.png.jpg

NOGEL MÓNIKA: A szakértői bizonyítással szemben támasztott követelmények szigorodása az Amerikai Egyesült Államokbanpdf download.Új.png.jpg

HÁMORI ANTAL: Az Fgytv. békéltető testületet és fogyasztóvédelmi politikát is érintő 2019. évi módosításának kritikájapdf download.Új.png.jpg

FALUSI BERNADETT: Egy újabb lépés az univerzális nemzetközi emberi jogok szférájában az egészségügyi ellátáshoz való jog irányába?pdf download.Új.png.jpg

NÉMETH IMRE: A túlkriminalizáció jelensége és az alkotmányos büntetőjog válságapdf download.Új.png.jpg

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ: A fogyasztói jogviták hatékony rendezésének jelene és jövőjepdf download.Új.png.jpg

LEHOCZKI ZÓRA ZSÓFIA: Az MNV Zrt. kapcsán felmerülő egyes kárfelelősségi kérdésekpdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

MADAI SÁNDOR: Az idős kor és a fogyatékosság értelmezése a kifosztás alapesete körébenpdf download.Új.png.jpg

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS: A kurd kisebbség szerepe a szíriai polgárháború dinamikájának alakulásábanpdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

BARTOS BLANKA: A hivatásos bírák erényességepdf download.Új.png.jpg

WELLMANN BARNA BENCE: A munkaviszony létesítésével összefüggő legfontosabb intézmények a magyar és a spanyol munkajogbanpdf download.Új.png.jpg

ZACCARIA MÁRTON LEÓ: Tájékozódás az ismeretlenben – gondolatok a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségéről szóló irányelv revíziójárólpdf download.Új.png.jpg

HÍREK

In memoriam BENDE-SZABÓ GÁBORpdf download.Új.png.jpg

ZALAHEGYI ZOLTÁN: Európai Miniállami Gyűjtemény Győrbenpdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.Új.png.jpg

 

2019/4. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

ÁRVA ZSUZSANNA – LÁSZLÓ VILMOS CSONGOR: A közigazgatási eljárás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalataipdf download.Új.png.jpg

SASHALMI ENDRE: Az államkormányzás allegóriájapdf download.Új.png.jpg

HORVÁTH ANETT: Pártpénzügyek — Az origó állapot — Az MSZMP vagyonának sorsa az utódpárt beszámolói alapjánpdf download.Új.png.jpg

SONG DAWEI: New legislation or new interpretation on cybercrime: on the analysis of online obscene live streaming in Chinapdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

BORS SZILVIA: Az urbanizáció munkajogi hajtóerői Győrbenpdf download.Új.png.jpg

BARANYI TAMÁS: „Isteni szépség” — A fenséges platonizmusban rejlő előzményeipdf download.Új.png.jpg

CSÉCS TERÉZ: Jogászok a Győri karikatura-albumbanpdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

CSÁK CSILLA – MARINKÁS GYÖRGY: A pernye jogi besorolása az Európai Uniós és a magyar jog alapján — A kapcsolódó EuB joggyakorlat elemzésepdf download.Új.png.jpg

MÉSZÁROS GÁBOR: Volt egyszer egy... rendhagyó „alkotmányozó”pdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.Új.png.jpg