A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században

A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században (letöltés egyben)

Szerk.: Bartkó Róbert. 2019. Gondolat Kiadó, Budapest. 198. oldal. ISBN: 978 963 693 921 2. Borító.

 

Előszó

KELEMEN ROLAND | Az Alaptörvény szükségállapot szabályozásának kritikai áttekintése az egyes európai uniós tagállamok alkotmányainak figyelembevételével – Különös tekintettel a visegrádi államok alkotmányaira

SULYOK GÁBOR | A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének alkotmányjogi megítélése az új szabályozási környezetben

LAMM VANDA | A nukleáris területet érintő terrorcselekmények visszaszorítására irányuló nemzetközi erőfeszítések

KECSKÉS GÁBOR | A nemzetközi jog eszközrendszere a terrorizmus elleni küzdelemben

VÁCZI PÉTER | Az Emberi Jogok Európai Egyezménye alkalmazásának gyakorlata a terrorizmus elleni küzdelemben

KNAPP LÁSZLÓ | A terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unió jogában: A terrortámadásra adandó válasz a szolidaritási és a kollektív védelmi klauzula tükrében

BARTKÓ RÓBERT | Az Unió 2017/541. sz. Irányelvének hatása a V4 országainak büntető anyagi jogszabályalkotására

KIRÁLY PÉTER BÁLINT | A terrorizmus finanszírozásának új eszközei: A blokkláncok és a kriptovaluták

BARTKÓ RÓBERT | Az illegális migráció és a terrorizmus kapcsolata az EUROPOL és FRONTEX jelentéseire tekintettel

KOVÁCS GÁBOR – NAGY KLÁRA | Kriminalisztikai eszközök a terrorizmus elleni harcban