Studia Juridica et Politica Jaurinensia

Volume 1 (2014)
Volume 2 (2015)
Volume 3 (2016)
Volume 4 (2017)
Volume 5 (2018)
Volume 6 (2019)
Volume 7 (2020)
Volume 8 (2021)
Volume 9 (2022)
 
 

 

Studia Juridica et Politica Jaurinensia, ISSN 2064-5902

Studia Juridica et Politica Jaurinensia is a joint online periodical of the Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences of Széchenyi István University and the Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences. It is planned to be published twice a year, in English or, in case of some specific issues, in German and French. The topics discussed vary from issues of law and legal sciences to political sciences, as well as social sciences. All manuscripts before publication will be peer-reviewed and proofread. The periodical primarily publishes proceedings from international conferences, seminars and workshop discussions organized by the Faculty and the Doctoral School, and it is delighted to publish papers written by lecturers and researchers of the Faculty. The issues of the periodical can be freely downloaded from the scientific website of the Faculty in pdf format file via internet search. The editor-in-chief is Katalin Egresi, while the Dean of the Faculty is responsible for the publication. The editorial board consists of well-respected national and foreign experts, representing all branches of law, and this method is supposed to ensure the good standard of the periodic. 

 

Studia Juridica et Politica Jaurinensia, ISSN 2064-5902

A Studia Juridica et Politica Jaurinensia című folyóirat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának és Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának közös online kiadványa. A lap évente két számmal jelenik meg, és elsődlegesen angol, néhány különleges esetben azonban német, illetve francia nyelvű tanulmányokat, konferencia-előadásokat, recenziókat közöl. A lap profilja felöleli az állam- és jogtudományok, a politikatudomány, valamint az azokhoz kapcsolódó tudományok teljes spektrumát. A szakmailag és nyelvileg lektorált periodika elsősorban a Kar és a Doktori Iskola által szervezett konferenciákon, nemzetközi szemináriumokon, műhelybeszélgetéseken elhangzott tudományos igényű előadások írásos változatait közli, de helyt ad az oktatók és kutatók által írott munkáknak is. A lapszámok a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványait megjelenítő portáljáról érhetők el szabadon, internetes kereséssel, másolástól és módosítástól védett pdf-formátumban. A Studia Juridica et Politica Jaurinensia felelős kiadója a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, főszerkesztője REgresi Katalin, felelős kiadójaa SzE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja. A periodika szerkesztőbizottsága elismert hazai és külföldi szakemberekből áll, akik révén valamennyi jogág képviselteti magát a lap színvonalát is biztosítani hivatott testületben.

 

Editorial Board and editors (Szerkesztőbizottság és szerkesztőség)

Co-chairs of the Editorial Board (a szerkesztőbizottság elnökei):

Dr. Péter Smuk, dean 

Dr. Péter Takács, professor 

Members of the Editorial Board (a szerkesztőbizottság tagjai):

Dr. Vanda Lamm, professor emerita

Dr. Wawrzyniec Konarski, professor (Jagiellonian University, Krakow, Poland)
Dr. Nishiumi Maki, professor (Chuo University, Tokyo and Sorbonne University, France)
Dr. Frank Orton, former judge (Supreme Court of Sweden), former ombudsman (Bosnia and Hercegovina)
Dr. Naděžda Rozehnalová, professor (Masaryk University, Faculty of Law, Brno, Czech Republic

Dr. Gábor Kovács, professor
Dr. István Kukorelli, professor

Dr. István Stumpf, professor

Dr. Mónika Ganczer, associate professor
Dr. Judit Glavanits, associate professor
Dr. Gábor Hulkó, associate professor
Dr. Gábor Kecskés, associate professor

Editor in Chief (főszerkesztő):

Dr. Egresi Katalin, associate professor 

Online editor (online szerkesztő):

(vacant)

Proof-reader (olvasószerkesztő):

(vacant)

Publisher (Kiadó) 

Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Sciences, H-9026, Győr, Áldozat utca 12.

Responsible for publishing (a kiadásért felel):

Dr. Péter Smuk, dean

 

Contacts of the Editorial Office (A szerkesztőség elérhetősége)

Editorial Office: Faculty of Law of Széchenyi István University, Győr, Hungary.
Mail: H– 9026 Győr, Áldozat u. 12.  Hungary.
Fax: [Hungary: 36]-96/310-336.
E-mail: egresi.katalin@ga.sze.hu