Különvéleményen – a jogállamért. Kukorelli István Alkotmánybíró különvéleményei 1999-2008.

Különvéleményen – a jogállamért. Kukorelli István Alkotmánybíró különvéleményei 1999-2008.

Szerk.: Smuk Péter. Győr, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék, 2012.
ISBN: 978-963-7175-74-9
 

ELŐSZÓ

BIHARI MIHÁLY | Köszöntő

KUKORELLI ISTVÁN ALKOTMÁNYBÍRÓ KÜLÖNVÉLEMÉNYEI (letöltés egyben)

14/2000. (V. 12.) AB határozat [önkényuralmi jelképek]
50/2001. (XI. 29.) AB határozat [népszavazás a sorkatonai szolgálatról]
55/2001. (XI. 29.) AB határozat [gyülekezési jog]
57/2001. (XII. 5.) AB határozat [válaszadási jog]
675/B/2001. AB határozat [törvényalkotás és kihirdetés alkotmányossága]
35/2002. (VII. 19.) AB határozat [kamerás megfigyelés sportrendezvényeken]
684/B/1997. AB határozat [természetgyógyászati tevékenység]
2/2003. (II. 7.) AB határozat [MNB hirdetmények alkotmányellenessége]
31/2003. (VI. 4.) AB határozat [átvilágítási törvény (2000. évi módosítása)]
497/B/2002. AB végzés [gyorsforgalmi úthálózatról szóló Korm.hat.]
65/2003. (XII. 18.) AB határozat [közbiztonsági őrizet]
5/2004. (III. 2.) AB határozat [népszavazás a „kettős” állampolgárságról]
108/B/2000. AB határozat (2004.03.16) [jogalkotási eljárás hibái (dajkaterhesség)]
25/2004. (VII. 7.) AB határozat [népszavazás a parlament létszámcsökkentéséről]
33/2004. (IX. 28.) AB határozat [népszavazás elrendelése, kórház-privatizáció]
40/2004. (X. 27.) AB határozat [népszavazás elrendelése, kettős állampolgárság]
54/2004. (XII. 13.) AB határozat [kábítószerrel visszaélés]
942/B/2001. AB határozat (2004.12.13) [ügyvédi tevékenység szabályozása]
1/2005. (II. 4.) AB határozat [média-közalapítványok pénzügyi jogállása]
47/2007. (VII. 3.) AB határozat [a köztársasági elnök kitüntetési hatásköre]
87/2008. (VI. 18.) AB határozat [gyógyszerforgalmazás]
644/B/2007. AB határozat (2008.06.23) [közösségi személyszállítás]
32/D/2004. AB határozat (2008.06.24) [alkotmányjogi panasz OGYhat. alapján]