Optimi Nostri 2015

Optimi Nostri
Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok 2015

Megjelent: Győr, Universitas-Győr, 2015. Terjedelem: 413 oldal
Szerkesztette: Csitei Béla - Gálicz Boglárka - Kálmán János - Keserű Barna Arnold ISSN: 1789-7203.

 

ELŐSZÓ

CSITEI BÉLA | A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez

CSUDAI TÜNDE | Pluralizmus a tömegtájékoztatásban

HEGEDŰS LAURA | A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében

KELEMEN ROLAND | Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada

KOBL TAMÁS | A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége

MOLNÁR DÓRA | A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében - különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogorvoslati eljárás-ban betöltött szerepére

NYERGES ÉVA | A munkáltató kárfelelőssége az új Ptk. tükrében

SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS | Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban

UJVÁRI PETRA | „Divatjog a kifutón” – A divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében

UNGER NIKOLETT | A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében

KÖTETÜNK SZERZŐI