Doktori Műhelytanulmányok 2014

Doktori Műhelytanulmányok 2014

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2014.
ISSN: 2064-1788
(letöltés egyben)
 

ELŐSZÓ

ALBERT ANDRÁS | Erdély közjogi helyzete a Rákóczi-szabadságharc idején (1703-1711)

BÉKÉSI LÁSZLÓ | A jogharmonizáció és az egyenlő bánásmód kérdései a munkaerő-kölcsönzés területén

FÁSKERTY ÉVA KATALIN | Orvosi felelősség = büntetőjogi felelősség?

GÁRDONYI GERGELY | A hatósági tanú szerepe a bizonyításban

GÖMBÖS CSILLA | Az EU küldöttségei az EKSZ-felülvizsgálat tükrében

GÖRÖG DÓRA | Nemzeti kisebbségek léte az Európai Unióban – értékek mezsgyéjén

HORVÁTH ANDRÁS | A versenyjog közjogi és magánjogi érvényesítésének kölcsönhatása, különös tekintettel az engedékenységi politika keretében rendelkezésre bocsátott iratokhoz való hozzáférésre

HORVÁTH ZSOLT | Kommentekért való szerkesztői felelősség

HRECSKA RENÁTA | Alapjogok védelme a nemzetközi és hazai tisztviselők munkaügyi jogvitáiban – egy-egy jogeset bemutatásán keresztül

KÁLMÁN JÁNOS | A tilalomtól a rugalmas értelmezésig, avagy a hatáskör-átruházás az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában

KOVÁCS GABRIELLA | Társadalmi mobilitás és a szülői felügyeleti jog az Európai Unióban

KOVÁCS VIKTÓRIA | A terminálokról szóló ENSZ Konvenció megalkotásának első szakasza

KREISZ BRIGITTA | Az európai bankfelügyeleti hatáskörök válság utáni expanziója – kérdőjelekkel

LÁZÁR NÓRA KATA | Gondolatok a nukleáris fegyvermentes övezetekről

LUGOSI JÓZSEF | Perelőfeltételek a hatályos német Polgári perrendtartásban

MOHAI MÁTÉ | A jogi személyek vezető tisztségviselői által elkövetett hűtlen kezelés egyes kérdései az új Polgári Törvénykönyvre is figyelemmel

PONGRÁCZ ALEX | A globalizáció toposzai

REITERER ZOLTÁN | Az állam közigazgatásának alapjai

VÁRKONYI ZSOLT | Az állam pénzügyi, gazdasági ellenőrzés rendszerének fejlesztése Magyarországon, különös tekintettel az új ÁSZ-törvényre