Optimi Nostri 2013/1

Optimi Nostri
Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok 2013/1

Megjelent: Győr, Universitas-Győr, 2013. Terjedelem: 164 oldal
Szerkesztette: Farkas Ádám, Németh Imre, Konczosné Szombathelyi Márta és Szabados Eszter. ISSN: 1789-7203
 

BUSA RÉKA | Árva művek, avagy kakukktojás a szerzői jogban

FARKAS ÁDÁM - KÁLMÁN JÁNOS | Háború, védelem, magánosítás

GÖMBÖS CSILLA | Egység az áltláthatatlanságban?

HEGEDŰS LAURA | „A dolgozatban termékmegjelenítés található!” – avagy a product placement szabályozásának egyes kérdései

KELEMEN ROLAND | Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a szuveréntől?

KOVÁCS GABRIELLA - KOVÁCS VIKTÓRIA | A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és személyiségi jogai a magyar egészségügyi ellátásban és büntetés-végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő polgári jogi felelősségi kérdések

SZILI-KIS ÁDÁM | Közösség a békéért – avagy az Európai Unió békefenntartó tevékenysége

TOMPA TAMÁS | A magyar és német végrehajtó hatalom megalakulása, ellenőrzése és megszűnése