Az állam és jog alapvető értékei II.

Az állam és jog alapvető értékei II.

Szerk.: Smuk Péter. Győr, SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010.
ISBN: 978-963-7175-62-6
 

V. JOGELMÉLETI SZEKCIÓ

GLAVANITS JUDIT | Az állam gazdasági szerepvállalásának piactorzító hatása – gondolatok a kockázati tőkeprogramok kapcsán

HAJDU JÓZSEF ÁKOS | A jogtörténet kutatása, oktatása és módszertani kérdései a régi debreceni jogi egyetemen

PAP CSABA | Az állami beavatkozás, mint értékhordozó

V. EURÓPAI JOGI SZEKCIÓ

IGOR BLAHUSIAK | New developments int he system of acts of the European Law: institutional agreements

KALICZKA ALEXANDRA | Right to fair trial in the EU

KOMENDOVÁ, JANA | Prohibition of Discrimination on the grounds of Sexual Orientation from the EU Law Perspective

FILIP KREPELKA | National Language as Fundamental Value of State and Law and Proposed Single Patent of the European Union (Chech-Hungarian View)

TEREZA KYSELOVSKÁ | Rome I regulation and the Law Applicable to Internet-Related Consumer Contracts

VÁRADI ÁGNES | Access to Justice (A movement on the border of the human rights and the social and economic reality)

KLÁRA SVOBODOVÁ | Application of the Article 6 (1) of the ECHR in International Commercial Arbitration

JAROMÍR KOZIAK | Alternative systems for protection of company creditors

ALENA KLIKOVÁ | Influence of the European directive on changes of against-flood related legislation in theCzechRepublic

JANA JURNÍKOVÁ | Several Notes Relating to Concept of the Common European Asylum System

VII. NEMZETKÖZI JOGI SZEKCIÓ

CSILLAG ÁDÁM | Diplomacy and mediation: a “two-in-one” solution for peaceful settlement of international disputes

ERDŐ MARIANN | A környezeti menekült jelensége

ITTZÉS-TAMÁSI DÁVID | A fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kérdései

LUBÓCZKI KATALIN | Az emberi jogok védelmének kiteljesedése az Európai Unióban

NYITRAI ZSUZSANNA | Az ENSZ Gyermek-jogi Egyezménye és az Egyezményben biztosított jogok érvényesülése