Jog - Állam - Politika IX. évfolyam

A lap IX. évfolyamában megjelent számok tartalma

2017/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

FÖLDESI TAMÁS | Jogászi etika 

SMUK PÉTER | Az európai politikai pártok jogállásáról 

MŰHELY

KOVÁCS GÁBOR | Az Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA -2020) megalkotásának koncepciója 

BENCZE KRISZTINA | Kontroll a szakértők felett — A szakértői minőségbiztosítás szabályozása 

NOGEL MÓNIKA | A szakértői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alapfogalmai 

GÁBOR KOVÁCS — KLÁRA NAGY | The past and present of the Prüm Treaty — The regulation of biometric data exchange in the EU 

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA | A szakértő büntetőeljárási helyzetének formálódása — történeti előzmények 

RECENZIÓ

PÓKECZ KOVÁCS ATTILA | Deli Gergely: Salus rei publicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban 

HÍREK | Búcsúzás Földesi Tamástól 

E SZÁMUNK SZERZŐI  

 

2017/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

NÁNÁSI LÁSZLÓ | Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban

BENCZE KRISZTINA – BARTKÓ RÓBERT | A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási törvény tervezete tükrében

SISKA KATALIN | A női jogok alakulásának áttekintése a Török Köztársaság megalakulásától napjainkig

FRIEDERY RÉKA | Az európai ombudsman szerződésen kívüli kártérítési felelőssége

BUCHINGER ÁGNES – PAYRICH ANDRÁS | A végrehajtási alapelvek hangsúlyváltozásai, avagy észrevételek az új büntetés-végrehajtási kódex gyakorlatához

KŐRÖSI ALEXANDRA | Az önrendelkezési jog az eutanázia kapcsán

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Az antik görög államfejlődés legkorábbi irodalmi forrásai

MŰHELY

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | A líbiai egységkormány

CAO YIFENG | Evolution of Rural Collective Land Ownership in the People’s Republic of China

KATALIN SZOBOSZLAI-KISS | Saint Augustine and the problem of free will

FÓRUM

LAJOS CSÖRGITS | Sports administration in Hungary

RECENZIÓ

SÁRI NÁNDOR | A jól-lét problematikája mint globális politikai diskurzus

RIGÓ ERIKA | A nemzetközi kereskedelmi jog és a magyarok – 50 éves az UNCITRAL

E SZÁMUNK SZERZŐI