Optimi Nostri 2017

Optimi Nostri
Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok 2017

Megjelent: Győr, Batthyány Lajos Szakkollégium, 2018. Terjedelem: 385 oldal
Szerkesztette: Király Péter Bálint ISSN: 1789-7203.

ELŐSZÓ (9)
BALOGH NORBERT | Prezidencializálódás a politikában (11)

CSITEI BÉLA | Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében (45)

JUHÁSZ LÍVIA | A kevesebb néha több - az alternatív büntetések és a bűnmegelőzés kiemelt szerepe a büntető-igazságszolgáltatás rendszerében (88)

KIRÁLY PÉTER BÁLINT | A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika (128)

KOZÁK BETTINA | A Kúria és az Alkotmánybíróság viszonya a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jog kapcsán (167)

MITRING ANNA | A rendőröket megillető személyiségvédelem határainak elméleti és gyakorlati problémái (197) 

ŐSZE ÁRON | Különleges jogrend és terrorizmus – miért volt szükség az Alaptörvény hatodik módosítására? (229)

STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN | A jogalkotással okozott kár megítélése alkotmányjogi és polgári
jogi szempontból (261)

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ | Speciális bűnelkövetők a XX. századi Magyarországon, különös tekintettel a közveszélyes munkakerülőkre és a megrögzött bűntettesekre (310) 

WELLMANN BARNA BENCE | Mentesíthet-e a hét szűk esztendő a teljesítés alól? Avagy a nemzetközi adásvételi szerződések egyes felelősségi kérdései (348)