Hasznos linkek

Hasznos linkek

 

A Kar kiadványai iránt érdeklődők számára megadjuk a társkarok lapjainak a címét, valamint egyes, az interneten (is) elérhető jogi, jogtudományi, társadalom-, állam- és politikatudományi folyóiratok elérhetőségét. A teljességre törekvés okán, jelzés-értékkel felsorolunk itt az inter-neten nem elérhető fontosabb jogi folyóiratokat is. Közlünk továbbá néhány olyan címet, amelyeken jogi és másféle adatbázisokat lehet elérni.

HAZAI JOGI KAROK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATAI

Hagyományos jogi folyóiratok, elektronikus elérhetőséggel

DE ÁJK Pro Futuro     http://profuturo.lib.unideb.hu
ME ÁJK Miskolci Jogi Szemle http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/
PKE JÁK Iustum Aequum Salutare  http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/ias.htm
PTE ÁJK Jura http://jura.ajk.pte.hu/
SZE DFK Jog-Állam-Politika http://dfk-online.sze.hu/jog-allam-politika

Elektronikus jogi folyóiratok

DE ÁJK Debreceni Jogi Műhely http://www.law.klte.hu/jogimuhely/
ELTE ÁJK Themis http://www.ajk.elte.hu/Themis
KRE ÁJK Glossa Iuridica http://www.glossaiuridica.hu/
SZE DFK Studia Juridica et Politica Jaurinensia http://dfk-online.sze.hu/sjpj

 Hazai jogi karok annalesei, actái és egyéb időszaki kiadványai

DE ÁJK Collectio Iuridica
Universitatis Debreceniensis
http://www.matarka.hu/f_leiras.php?fsz=568
ELTE ÁJK Acta Facultatis Politico-iuridicae
Universitatis Scientiarum Budapestinensis
de Rolando Eötvös Nominatae
http://www.ajk.elte.hu/Actatartalom
ELTE ÁJK Annales Universitatis Scientiarum
Budapestinensis de Rolando Eötvös
Nominatae - Sectio Iuridica
http://www.ajk.elte.hu/annales
ELTE ÁJK Jogi tanulmányok http://www.ajk.elte.hu/JogiTanulmanyok
ME ÁJK Publicationes Universitatis Miskolciensis.
Sectio Juridica et Politica
http://www.matarka.hu/f_leiras.php?fsz=399
ME ÁJK Studia Iurisprudentiae
Doctorandorum Miskolciensium
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/dat.htm
PTE ÁJK Studia Iuridica Auctoritate Universitatis 
Pécs Publicata
http://ajk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=276
SZTE ÁJK Acta Universitatis Szegediensis:
Acta juridica et politica
http://www.matarka.hu/f_leiras.php?fsz=1023

Részben jogi karokhoz (is) kötődő folyóiratok

De Iurisprudentia et Iure Publico  www.dieip.hu
Jogtörténeti Szemle link
Közjogi Szemle http://kozjogiszemle.hu
Miskolc Journal of International Law http://www.mjil.hu
Pécsi Munkajogi Közlemények http://icell.ajk.pte.hu/

Joghallgatók írásait közlő egyetemi kiadványok

Diskurzus http://blszk.sze.hu/diskurzus-2
Ítélet http://issuu.com/itelet-pazmany/docs
Oprimi Nostri http://dfk-online.sze.hu/optimi-nostri
Seminarium http://www.ajk.elte.hu/Seminarium
Studia Iuvenum Iurisperitorum http://ajk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=656

MÁS HAZAI EGYETEMEK ÉS EGYETEMI KAROK
JOGTUDOMÁNYI TÁRGYÚ ÍRÁSOKAT IS KÖZLŐ FOLYÓIRATAI

BCE

Corvinus Kutatások http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
Corvinus Doktori Dsszertációk http://phd.lib.uni-corvinus.hu/
Pro Publico Bono (megszűnt) http://www.propublicobono.hu
Society and Economy http://akademiai.com/content/119715/

 

NKE

AARMS http://aarms.uni-nke.hu/
Nemzet és Biztonság http://www.nemzetesbiztonsag.hu/
Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás http://www.ppb.mk.uni-nke.hu/index.php/hu/

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI JOGI FOLYÓIRATOK

Acta Humana  
Állam- és Jogtudomány http://jog.tk.mta.hu/ajt
Fundamentum www.indok.hu/fundamentum.htm
Jogelméleti Szemle http://jesz.ajk.elte.hu
Jogesetek Magyarázata http://www.jema.hu/
Jogi Iránytű http://jog.tk.mta.hu/jogi-iranytu
Jogtudományi Közlöny http://www.logod.hu/teszt/kiadvany/lap.php?kod=2
Magyar Jog link
Munkaügyi Szemle  
Rendészeti Szemle (Belügyi Szemle)  
Új Magyar Közigazgatás http://ujmagyarkozig.complex.hu/

TOVÁBBI SZAKMAI LAPOK

AdóNet http://www.adonet.hu/
BruxInfo - az Európai Unióról www.bruxinfo.eu
Comitatus Önkormányzati Szemle http://www.comitatus.hu
Européer www.europeer.hu
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/
Sportjus http://www.sportjus.hu/

SZAKMAI SZERVEZETEK LAPJAI

Ügyészek Lapja link
Ügyvédvilág http://www.complex.hu/termekek.php?kat=95&idx=750
Bírósági Közlöny  
Jegyző és Közigazgatás http://www.jegyzo.hu/
Versenytükör (GVH) link
Ügyészségi Közlöny  
Ügyvédek Lapja  

EGYÉB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATOK

BUKSZ – Budapesti Könyvszemle http://buksz.c3.hu
Demográfia  
Esély  
2000  
Magyar Filozófiai Szemle  
Magyar Tudomány www.matud.iif.hu
Múltunk  
Politikatudományi Szemle http://www.poltudszemle.hu/
Regio  
Századvég  
Szociológiai Szemle  
Társadalomkutatás  
Történelmi Szemle  
Valóság  
Vezetéstudomány  
Világosság  
Világtörténet  

KULTURÁLIS FOLYÓIRATOK, LAPOK ÉS ADATBÁZISOK

Magyar kulturális lapok

Átváltozások  
Balkon  
Filmvilág  
Metropolis  
Nagyvilág  
Vulgo  
Holmi  
Jelenkor  
Kontextus  
Laokoón  
Magyar Lettre Internationale  
Scripta  
Szabad Változók  

Külföldi lapok és adatbázisok

CEEOL  
Eurozine  
The New York Review of Books  
TLS  
East Central Europe Journal  

KÖZLÖNYÖK

Akadémiai Értesítő  
Az Országgyűlés Hiteles Jegyzőkönyve  
Börtönügyi Szemle http://bvop.hu/?mid=16&lang=hu
E-Cégközlöny http://e-cegkozlony.gov.hu
Egészségügyi Közlöny  
Nemzetgazdasági Közlöny  
Oktatási és Kulturális közlöny link
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/
Szociális Közlöny  
Magyar Közlöny link

DÖNTVÉNYTÁRAK

A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteménye  
Bírósági Döntések Tára  
Bírósági Határozatok  
Európai Bírósági Ítéletek  
Ítélőtáblai határozatok  

TOVÁBBI FOLYÓIRATOK, IDŐSZAKI KIADVÁNYOK ÉS
SZAKMAI LAPOK, 
MELYEK INTERNETES ELÉRHETŐSÉGÉNEK
ADATI NEM ISMERTEK

A Legfőbb Ügyészség statisztikái  
Állami támogatások joga  
Bírósági ügyforgalom adatai  
Bírósági végrehajtás adatai  
Caroliensia Conventorum (KGRE)  
Acta Conventus de Iure Civili (korábban JATE) (SZTE)  
Családi jog  
Európai Jog  
Európai Tükör  
Fiatal oktatók tanulmányai (Győr)  
Fővárosi Közlöny  
Gazdaság és Jog  
Habilitációs füzetek (Pécs)  
Jegyző és közigazgatás  
Igazságügyi stat. ügyforgalom  
Jogállam (szünetel)  
Kánonjog (PPKE)  
Közigazgatási Szemle (Közigazgatás-tudományi közlöny) (megszünt)  
Külügyi szemle  
Notarius Hungaricus: 2011-  
Bírák Lapja  
Büntetőjogi Kodifikáció  
Büntetőjogi Tanulmányok  
Collega  
Polgári jogi kodifikáció  
Román-magyar Jogtudományi Közlöny  
Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny  

JOGI KÖZÉLETI LAP

De Jure Online - Jogászok Magazinja http://dejure.hu