Jog - Állam - Politika II. évfolyam

A lap II. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2010/1. szám

TANULMÁNYOK

M. NYITRAI PÉTER | A nemzetközi bűncselekmény koncepciója

SZABÓ SÁNDOR | A hazai és a nemzetközi büntetőpolitika jelenkori helyzete és kihívásai

NÉMETH IMRE | A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében

BARTKÓ RÓBERT | Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikájának helyzete a terrorizmus elleni küzdelemben

NAGY KLÁRA | A biometrikus azonosítás új iránya

KNAPP LÁSZLÓ | Az uniós polgárok diplomáciai és konzuli védelméről II.

KITEKINTÉS

DÁVID LILLA | Békés küzdelem az agresszió ellen

MÁRTON MIKLÓS | Megértés és előítélet

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri akadémia élete az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt és az akadémia megszüntetése

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2010/2. szám

TANULMÁNYOK

RECHNITZER JÁNOS | A régiók a magyar területi politikában

TÓTH TAMARA | Gondolatok a középszintű közigazgatás három változatáról

SZENTE ZOLTÁN | A nemzetközi és külföldi bíróságok ítéleteinek felhasználása a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 1999−2008 között*

BARNA ATTILA | Törekvések a politikai bűncselekmények rendezésére Magyarországon a 18. század

POLITIKA ÉS TÁRSADALOM

HELL ROLAND | A nómenklatúra mint a szocialista társadalom politikai uralkodó osztályának néhány jellemzője a Kádárrendszerben

SZABÓ ANDREA | A politikai tiltakozás elmélete

SZIKLAY JÚLIA | Az információs jogok gyökerei a köz- és magánélet dichotómiájában

KITEKINTÉS

JOSEF KOTÁSEK | Vis Major in Geneva Law of Bills of Exchange and Promissory Notes

HORVÁTH PÁL | Tudós elmék szerepe a hazai jogi tudományosság

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri királyi jogakadémia megalakulásának előzményei

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2010/3. szám

TANULMÁNYOK

CS. KISS LAJOS | A szociológiai rendszerelmélet államfelfogása

TECHET PÉTER | Carl Schmitt és természetjog, avagy Hans Kelsen jogpozitivizmusának tévedései

KORHECZ TAMÁS | A Vajdaság közjogi helyzete Szerbiában, hatalmi szervezete és hatáskörei a 2009 decemberétől hatályos új törvények fényében

VEREBÉLYI IMRE | A közigazgatás és a kormányzás alapkérdései Magyary Zoltán életművében

POLITIKA ÉS TÁRSADALOM

SZABÓ ANDREA | Tiltakozzunk! De csak jogszerűen?! A politikai tiltakozások fogalomtípusai és formái

HELL ROLAND | Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Az európai pártok és alapítványaik finanszírozására vonatkozó jogszabályok

KITEKINTÉS

GELLÉN MÁRTON | Változások az Emberi Jogok Európai Bírósága működésében, különös tekintettel a 14. számú Jegyzőkönyvre

RECENZIÓ

NÉMETH TAMÁS | Jogállami illúziók és az igazságszolgáltatás kihívásai

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Kautz Gusztáv és Simor János tevékenysége a győri királyi jogakadémia visszaállítása érdekében

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2010/4. szám

TANULMÁNYOK

SMUK PÉTER | A politikai zsákmányelv alkotmányos korlátai

HORVÁTHY BALÁZS | Az Európai Unió vezetési modellje a Lisszaboni Szerződés után

SZALAI PÉTER | A védjegy megkülönböztető képességének megszerzése

VÁRADI ÁGNES | A biztosítás komplex fogalma

POLITIKA ÉS TÁRSADALOM

SZIKLAY JÚLIA | Az állami információpolitika alkotmányos korlátai

ANTAL ZSOLT | Állami sajtótámogatási rendszerek — regionális és kisközösségi médiumok támogatásának modelljei

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Tendenciák az EU pártok bevételeiben és kiadásaiban

KITEKINTÉS

BÓKA ZSOLT | A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék

RECENZIÓ

KNAPP LÁSZLÓ – VIGH EDIT | Egy magyar szociológus identitásai

PÉTERI ZOLTÁN | Horváth Pál: Adalékok a magyar jogi kultúra fejlődéstörténetéhez

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Kautz Gusztáv és Simor János tevékenysége a győri királyi jogakadémia visszaállítása érdekében

E SZÁMUNK SZERZŐI