Köszöntő

Üdvözöljük a DFK-ONLINE honlapon! 
 

A DFK-Online a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc
 Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványait
 összefoglaló jelleggel bemutató és digitálisan elérhetővé tévő honlap

 

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis‌ ♦ Változnak az idők, és velük változunk mi is – szól a régi mondás, s keresve sem találtunk volna szemléletesebb vezérgondolatot, amikor úgy döntöttünk, hogy összefoglaló jelleggel bemutatjuk és a szélesebb érdeklődő közönség számára elérhetővé tesszük a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványait. Hisz e kiadványok többsége eredetileg papíron, hagyományos könyvként vagy folyóiratként jelent meg, ám azokat a szélesebb közönség számára bemutatni és hatékonyan elérhetővé tenni manapság már csak az interneten lehet. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanis egy olyan kommunikációs világ jött létre, amelyet technikai értelemben ez az új eszköz ural. Bármennyire is tiszteljük a nyomtatott könyvek világát, a klasszikus folyóiratokat, s általában mindazt, amit Gutenberg-galaxis részének mondanak, tudomásul kellett vennünk, hogy a digitalizált világ új megoldásokat kíván. Azaz, változtak az idők, mi pedig változunk velük: alkalmazkodunk.

S az új világ által felkínált új eszköz, az összekapcsolódó számítógépek hálózatszerű rendszere, vagyis az internet nem csupán új követelményekkel lép fel irányunkban, de lehetőségeket is nyújt számos területen. Ha például a kutatáshoz szükséges valamilyen adatot, mely esetleg csak egy távoli könyvtárban hozzáférhető, az interneten ma már otthonról is elérünk, az mindenki számára kedvező. Ha egy téma szakirodalmának az alapanyaga szinte pillanatok alatt „kiguglizható”, az még akkor is jó dolog, ha az így nyert adatsorokat a hagyományos módszerekkel, a kutatói tapasztalat alapján ellenőrizni és sokszor korrigálni kell. S ezek az előnyök nemcsak a jogi kutatómunka „digitális vándorai” vagy a tudományos élet „szájbergyerekei” számára adottak, hanem a Gutenberg-galaxis hívei számára is.

Az ilyen és ehhez hasonló előnyöket mérlegelve döntöttünk úgy, hogy nemcsak bemutatjuk a kiadványokat, de – a szerzői jogi korlátok és a technikai adottságok keretei között – elérhetővé, azaz letölthetővé is tesszük azok tartalmát, vagy annak egy részét. Ezt a célt szolgálja tehát ez az új honlap, melyet – igazodva az új eszköz, az internet stílusához – DFK-Online-nak neveztünk el.

Honlapunk két megoldásával ugyanakkor azt kívántuk kifejezésre juttatni, hogy az internet világának előnyeit élvezve is tiszteljük a Gutenberg-galaxis híveinek értékeit. Az egyik: a letölthető anyagok elsősorban PDF-formátumban elérhetők, ami a papírra nyomtatott kiadvánnyal egyező módon jeleníti meg a szöveget a képernyőn és az otthoni nyomtatásban. Ez lehetővé teszi azt is, hogy az írásokat az eredeti oldalszám alapján idézzék a szakirodalomban. A másik: a papíron is megjelenő folyóiratok, például a Jog – Állam – Politika, valamint a gyakrabban megjelenő időszaki kiadványok esetén azok anyagát csupán fél évvel a papír-alapú megjelenés után jelenítjük meg digitálisan is elérhető módon. Ezzel azok álláspontját erősítjük, akik úgy vélik, hogy a papír-alapú kiadás az elsődleges, s akik szerint a kiadványok megjelenésekor tapasztalható intellektuális élménynek szerves része a folyóirat papírosának ropogása vagy a nyomdából éppen kikerült könyv illata is.

A kiadványokat azok főbb típusai szerint rendeztük el. Ezeket az ún. kezdő képernyő aranyszínű választósávján találja a t. Olvasó: Jog – Állam – Politika, Opus Magistrale, Optimi Nostri és így tovább. Itt jegyzem meg, hogy a DFK-Online létrehozása alkalmat adott egy új internetes, vagyis csupán az cyber-térben megjelenő kari folyóirat megalapítására is, melyet ugyancsak az aranyszínű választósávról lehet elérni. Ez a Studia Juridica et Politica Jaurinensia, ami a kar 2014-ben induló, idegen nyelvű folyóirata. Abban bízunk, hogy jellege, nyelve, megjelenési gyakorisága alapján jól megfér majd idősebb, már 6-8 éve megjelenő és méltán elismert társaival. A kezdő képernyőről az Egyedi kiadványok és az Egyéb rovatok alatt számos más kiadvány is elérhető, melyek szerzőjük, kiadójuk, vagy megjelenésük támogatása okán kötődnek a karhoz.

Reményeink szerint a honlap használata egyszerű. Ha az érdeklődő Olvasó az aranyszínű sávra kattint, akkor a sáv alatti szélesebb, jobb oldali mezőben a kiadványok rövid leírását és főbb adatait tekintheti meg. Az ugyaninnen, vagyis az aranyszínű sávról elérhető ún. legördülő menü egyes elemeire kattintva az egyes lapszámok, kiadványok és kötetek tartalomjegyzéke érhető el. Amikor a kurzort ezek elemei fölé viszi, az adott szöveget tartalmazó PDF-fájl egy kattintással letöltődik a számítógépére. Néhány esetben a szöveg már a legördülő menü elemei közül is elérhető. A bal oldali választósávban a kari kiadványok szempontjából hasznos információkat talál; például az egyetem és a kar honlapjának címeit, vagy olyan linkeket, amelyek más jogi karok folyóirataiak és egyéb jog kiadványok internetes elérhetőségét mutatják meg.

Végül szeretném itt jelezni, hogy DFK-Online többek együttműködésének eredménye. A kari kiadványok összefoglaló jelleggel történő bemutatásának gondolatát Lévayné Fazekas Judit dékán asszony fogalmazta meg, és sok ötletet kaptam Smuk Pétertől, Szoboszlai-Kiss Katalintól valamint Németh Imrétől is. Sok kérdésben Kovács Viktória, Szalay Orsolya és Gönczölné Németh Bea nyújtott nélkülözhetetlen technikai segítséget. S utoljára, de nem utolsó sorban említem a legfontosabb közreműködőt: ez a honlap nem jöhetett volan létre Keserű Barna Arnold áldozatos munkája nélkül, aki a végzett jogászok esetén szokatlanul magas szintű számítástechnikai ismeretekkel és rendíthetetlen szorgalommal működött közre e portál kialakításában. Valamennyien abban bízunk, hogy az internet-használó Olvasók megelégedéssel és örömmel fogják majd használni honlapunkat.

 

Takács Péter
egyetemi tanár

 

 

w Borító - címlap .JPG

Fazekas_Fogyasztovedelem_borito_1 .jpg
     
       
         
     
         

Szigeti - borito 1 .JPG

 
         

A DFK-Online oldalait a kar oktatóinak könyvborítóival és Busa Réka fotóival illusztráljuk.