Jubileumi kötet – Jubilee volume

Jubileumi kötet – Jubilee volume. A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának első 5 éve – First 5 Years of the Doctoral School of Law and Political Sciences, Széchenyi István University

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, 2013.
ISBN: 978-615-5391-06-4
 

I. BEMUTATKOZÁS

I. 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása
I. 2. Adatok és sikereink – számokban
I. 3. Törzstagok, témavezetők, oktatók 
I. 4. Kurzusok, kutatási témák 
I. 5. Partnerek és programok 

I. INTRODUCTION 

I. 1. Introduction of the Postgraduate Doctoral school of Faculty of Law and Political Sciences
I. 2. Data and our Success – in Numbers
I. 3. Core members, Supervisors and Lecturers
I. 4. Doctoral Courses, Research Topics
I. 5. Partners and Programs

II. MEGVÉDETT ÉRTEKEZÉSEK / THESES DEFENDED 

III. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK / SELECTED STUDIES

III. 1. Egyes törzstagjaink, vezetőink válogatott tanulmányai | Selected Studies of our Certain Core Members and Leaders

III. 2. Egyes partnereink tanulmányai | Some of our Partners’ Selected Papers

III. 3. A Doktori Iskola által 2012-ben szervezett nyári egyetem írásos anyagai | Papers of the 2012 Summer Seminar organized by thePostgraduateDoctoralSchool