Kovács Gábor: Bioetika és büntetőjogi kodifikáció

Kovács Gábor | Bioetika és büntetőjogi kodifikáció

Győr, Széchenyi István Egyetem, 2008.
ISBN: 978-963-7175-47-3
 

I. ELŐSZÓ

II. BEVEZETÉS

III. ÁTTEKINTŐ VIZSGÁLAT

Bioetika és kriminalizáció
Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények kodifikációjának alkotmányjogi összefüggései
Ágazati jogszabályok és a büntetőjogi normarendszer összefüggésének alapkérdései
Egyes nemzetközi kutatási eredmények – büntetőjogi minták – hasznosíthatósága a hazai jogalkotásban

IV. A HAZAI BÜNTETŐJOG VONATKOZÓ JOGTÁRGYAINAK RENDSZEREZÉSE

Az emberi genetikai örökítőanyag büntetőjogi védelme
Az egyes géntechnológiai eljárások szelektált tartalmi ismertetése, tudománytörténeti áttekintése
A humán genetikai örökítőanyaggal kapcsolatos bioetikai nézetek
A genetikai örökítőanyag védelmét garantáló instrumentumok a hazai ágazati joganyagban
A humán genetika területét érintő büntetőjogi tényállások rendszerére vonatkozó összefoglaló megállapítások
Emberi ivarsejt jogellenes felhasználása
Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása
Az emberen végezhető orvostudományi kutatás alapkérdései
Általános áttekintés
A jogi szabályozás egyik lehetséges mintája: Klinikai kutatások helyzete az Egyesült Királyságban a nemzetközi dokumentumok és a nemzeti szabályozás tükrében
Az őssejtek, mint az orvostudományi kutatás speciális területe
Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályinak megszegése
Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése
Emberi test tiltott felhasználása

VI. KÖVETKEZTETÉSEK

VII. MELLÉKLETEK

Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
Az 1979. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről – kivonat – Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
Az 1979. évi CLIV törvény az egészségügyről – kivonat – Az emberi méltósághoz való jog
A kutatási eredményekből levont következtetések alapján összeállított – de lege ferenda javaslat – egységes szerkezetben

VIII. KIEMELÉS A TÁRGYKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKBÓL

IX. LEGFONTOSABB FORRÁSOK JEGYZÉKE