Állam - Válság - Pénzügyek

Állam - Válság - Pénzügyek (letöltés egyben)

Szerk.: Kálmán János. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017.
ISBN:

Előszó

A kötet szerzői

LENTNER CSABA | Szemelvények a regnáló magyar közpénzügyi rendszerről – intézményi és nemzeti történeti háttérrel

KÁLMÁN JÁNOS | A pénzügyi stabilitás mint a pénzügyi közvetítőrendszer működésébe történő állami beavatkozás indoka

TATAY TIBOR | A központi banki feladatok változása

GLAVANITS JUDIT | A pénzügyi piac szabályozásának és felügyeletének új irányai

MÉRŐ KATALIN | A makroprudenciális szabályozás térnyerése – Hogyan változtatta meg
a globális pénzügyi válság a bankszabályozást?

POGÁTSA ZOLTÁN | Az európai gazdasági kormányzás kihívása

LENKOVICS BARNABÁS | Emberi és jogi kihívások

PARDAVI LÁSZLÓ | A költségvetési politika hatásmechanizmusa

BANAI PÉTER BENŐ - OHNSORGE-SZABÓ LÁSZLÓ | A 2010‑es évek kormányzati stratégiája költségvetési szempontból

KOVÁCS ÁRPÁD | Közjó az államháztartási pénzügyekben, anno 2015

BENCZES ISTVÁN | Európa válaszúton: Szabályok vagy közös költségvetés?

MEIZER GÁBOR - PALOTAI DÁNIEL | Az Európai Központi Bank monetáris politikája

SIPOS ÁGNES | A tagállami jegybankok a XXI. században – a felügyeleti hatósági és a szanálási jogkör szabályozása és a jegybanki függetlenség összefüggése néhány tagállamban

VÁRNAY ERNŐ | Az Európai Központi Bank a válságban – az OMT‑ügy

KOLOZSI PÁL PÉTER - NOVÁK ZSUZSANNA | A monetáris politika eszközei a XXI. században – az MNB példája