Jog - Állam - Politika VII. évfolyam

A lap VII. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2015/1. szám

Laudatio, Lamm Vanda professzor asszony születésnapjára 

TANULMÁNYOK

CSERNY ÁKOS - TÉGLÁSI ANDRÁS | A gazdasági alkotmányosság új fejezete Magyarországon? - Az Alkotmánybíróság a korábbi alkotmányos alapelvek fogságában

SIKLÓSI IVÁN | A kincstalálásra vonatkozó szabályozás fejlődése a római császárok rendeleteinek tükrében

GÖNDÖR ÉVA | Az Európai Unió politikája, jogalkotása és ítélkezési gyakorlata a családi kötelezettséggel bíró munkavállalók jogvédelmével kapcsolatosan I.

SZLIFKA GÁBOR | A hozzáadottérték-adó európai kihívásai és fejlődése

MŰHELY

SZÁR GYULA GERGELY | Géntechnológia szociológiai megközelítésben

GYŐRI SZABÓ RÓBERT | A karintiai szlovének és a helységnévtáblák

SZEGEDI ANDRÁS | A család és Uitz Béla művészetének korai szakasza

HÍREK

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2015/2. szám

Laudatio, Szalay Gyula prodékán úr születésnapjára

TANULMÁNYOK

NAGY KLÁRA | A személyes adatok védelme a választási kampány során

KÁLMÁN JÁNOS | A makroprudenciális politika fogalmi keretei és helye a gazdaságpolitika rendszerében

MILANOV VIKTOR| A Bulgária és Macedónia közötti honosítási konfliktus háttere és kihatása a két ország viszonyára

KOVÁCS VIKTÓRIA | A tengeri fuvarjog egységesülésének első szakasza – A Brüsszeli Egyezmény

MŰHELY

MÁLIK JÓZSEF ZOLTÁN | Hogyan (ne) tovább a válságból, Európa?

FÓRUM

GLAVANITS JUDIT | Csiga a sörben, avagy egy joghallgatói attitűd-kutatás tapasztalatai a mediációs eljárásban

RECENZIÓ

DELI GERGELY | Tomista kalandozások Téglási András monográfiája kapcsán

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2015/3. szám

TANULMÁNYOK

MEZEI PÉTER | Internetadó és szerzői jog 

HALÁSZ IVÁN | A külföldiek szerepe a válságkezelő államépítésben − A délszláv békeépítés és az ukrán válság tapasztalatai

BARTKÓ RÓBERT | Anomáliák a tanú kihallgatására vonatkozó büntető eljárásjogi rendelkezések rendszerében

SIKLÓSI IVÁN | A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban

ÚJVÁRI EMESE | Versengő biztosítékok − Ugyanazon főkötelem záloggal és kezességgel történő biztosítása a római jogban 

MŰHELY

ALBERT ANDRÁS | The public position of the Transylvanian principality in Estern-Europe at the beginning of the 18th century 

FÓRUM

LUGOSI JÓZSEF | A jogérvényesítés átmeneti és tényleges akadályai a hatályos polgári peres eljárásban 

RECENZIÓ

DELI GERGELY | Homo oeconomicus, homo myopicus és homo sapiens − Avagy mit tanultam Könczöl Miklós Dikologiájából? 

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2015/4. szám

Laudatio, Révész Tamás Mihály 70. születésnapja alkalmából 

A MODERN ÁLLAM VÁLSÁGA

GANCZER MÓNIKA | Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően

PONGRÁCZ ALEX | A bukott államok problémájának aktuális kérdései

KESZTHELYI ZSOLT | A modern állam válsága és a nyugateurópai muzulmán migráció

TAKÁCS PÉTER | Az „Iszlám Állam” államiságának problémái – Államnak tekinthető-e az ISIS , bármilyen értelemben is?

TANULMÁNYOK

FARKAS ÁDÁM - KELEMEN ROLAND | Háborús sajtószabályozás a kiegyezés védelmi jogi rendszerében

MAJOR SÁNDOR | Nemzeti radikális vagy populista radikális?

RAINER LILLA | Anatóliai út Európába – A török alkotmányozás fejlődéstörténete

FÓRUM

BIHARI MIHÁLY | Köszöntő a 20 éves győri jogászképzés alkalmából

SZALAY GYULA | 20 éves a győri jogászképzés

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

A Jog – Állam – Politika számainak tartalmát a DFK-Online legalább fél éves késéssel teszi elektronikusan is elérhetővé és letölthetővé. A friss lapszámok tartalma a papíralapú kiadványból ismerhető meg. Kérjük szíves megértésüket.