Ünnepi Kötet Szalay Gyula tiszteletére 65. születésnapjára.

Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára

Megjelent: Győr, Széchenyi István Egyetem – Universitas-Győr, 2010. Terjedelem: 606 oldal
Szerkesztette: Bihari Mihály és Patyi András
ISBN: 978-963-7175-55-8
 

BARNA ATTILA | A bűntettekről és vétségekről szóló első  magyar büntetőtörvénykönyv hazai és nemzetközi fogadtatása
BENDE-SZABÓ GÁBOR | Az államháztartási pénzügyi ellenőrzés rendszere
BICZÓ ZALÁN | Győr város és Győr vármegye megemlékezése Deák ferenc századik születési évfordulójára
BIHARI MIHÁLY | Pártok és a rendszerváltás (1988-1990)
BÓKA ZSOLT | A munkaügyi ülnökbíráskodás kezdetei
CS. KISS LAJOS | Totális állam és totalitarizmus
DELI GERGELY | Moral Dilemmas and Legal Consequences
EGRESI KATALIN | A jóléti állam eszméje és európai modelljei
FEJES PÉTER | Az európai ügyész a Lisszaboni Szerződés tükrében
FERENCZ JÁCINT | A Németországi Szövetségi Köztársaság fuvarozási és közlekedési hatósági intézményrendszere
FÖLDI ANDRÁS | A római jogi kutatások néhány aktuális kérdéséről
GANCZER MÓNIKA | Az államutódlás során bekövetkező de jure, illetve de facto hontalanság kiküszöbölése a nemzetközi jog szabályozásában
GELENCSÉR JÓZSEF | A gyújtogató megégetése
GÖNDÖR ÉVA | Az anyaság védelmének jogintézményei az Európai Szociális Kartában és Munka Törvénykönyvében
HORVÁTH GERGELY | A természetvédelmi és agrártermelési célok szintézise
HORVÁTHY BALÁZS | Voltaire postakocsijától az Eurostar expresszig, avagy gondolatok az uniós jog egységéről
HULKÓ GÁBOR - HULKÓ TAMÁS | Polgármesteri jogosítványok az önkormányzati vagyongazdálkodásban – összehasonlító tanulmány
KECSKÉS GÁBOR | Some fundamental remarks ont he term ’liability’ in international law
KÓCZY T. LÁSZLÓ – VÁRLAKI M. PÉTER | A Roma Nova eszme és a genealógiai legitimitás Szent István korában
KOVÁCS GÁBOR | Az igazságügyi szakértők átértékelődő szerepe a büntetőeljárásban
KŐHIDI ÁKOS | A termékfelelősség intézményének neuralgikus pontjai
KUKORELLI ISTVÁN | A „háromhetes” parlament – 1998-2002
LAMM VANDA | Az atomsorompó-szerződés és a nukleáris energia békés célokra való felhasználása
LAPSÁNSZKY ANDRÁS | A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és „szabályozó” hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében
LENKOVICS BARNABÁS | Konvergencia a szakadékben
MAGYAR KÁROLY | Az orvosszakértői bizonyítás – orvosi látlelet a reformkori Zala megye büntető ítélkezésében
MEZEY BARNA | A Raboskodók Jobbétásokra és a közz Bátorságra Czélzó Gondolatok
MILASSIN LÁSZLÓ | A jogi gondolkodók Pantheonja: Adhémar Esmein
PÁLVÖLGYI BALÁZS | A fuchsintól a tamarindig – borhamisítás a békeidőkben
PARDAVI LÁSZLÓ | Tisztességtelen árak elleni alapvető eszközök az Európai Unió elsődleges jogforrásaiban
PATYI ANDRÁS | A védelmi alkotmány alapkérdése: a fegyveres erő rendeltetése
RÉVÉSZ T. MIHÁLY | Deák Ferenc örökérvényű tanácsai
SMUK PÉTER | A fegyelmezett parlament – 2002-2006
SULYOK GÁBOR | A Nemzetek Szövetségének Tanácsa: előzmények, szervezet, szavazás
SZABÓ PÉTER | A jogsértő büntetőeljárással okozott kárra vonatkozó magyar joggyakorlat áttekintő elemzése
SZALAI PÉTER | Egyetemi pályázati projektekhez kapcsolódó szellemi tulajdonkezelés
SZEGEDI ANDRÁS | A befolyásszerzés szabályozásának funkciója – egy bírósági döntés margójára
SZENTE ZOLTÁN | A dualizmuskori Magyarország kormányformájának megítélése a korszak közjogtudományában
SZIGETI PÉTER | Jogátvétel és nemzeti jogalkotás
SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Ideális anarchizmus, avagy Schmitt Jenő Henrik és az erőszak nélküli társadalom eszméje
VÁNDOR CSABA | Török Tamás: Konszernjog (Könyvismertetés)
VARGA ZS. ANDRÁS | Közigazgatási hivatalok – gondolatkísérlet a legisztikai homeopátiáról
VEREBÉLYI IMRE | Kis Oxford a három győri folyó mentén?
VERMES ATTILA | Szállítmánybiztosítás a multimodális fuvarozásban
VIGH EDIT | Régió és jogászképzés