Doktori Műhelytanulmányok 2017

Doktori Műhelytanulmányok 2017

Szerk.: Keserű Barna Arnold. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2017.
ISSN: 2064-1788
(letöltés egyben

ELŐSZÓ

ÁMÁN ILDIKÓ | Egyetem a délvidék kapujában: Szeged város törekvései az egyetemért és a jogakadémiáért

ÁRKOSY LILLA | A védjegy mint a vállalkozói arculat tükrözője

CZEBE ANDRÁS | Az emberi tudatból vissszatükröződő pszichikai jelenségek egyes azonosításelméleti kérdéseiről

HANCZ PATRIK | Az Alaptörvény rejtett alkotmányos identitás védelmi funkciója? – A Kúria kvótaellenes népszavazással kapcsolatban hozott végzésének vizsgálata az alkotmányos identitás tükrében

HORDÓSI ÁGNES | Központi ellátás – önellátó büntetés-végrehajtás

KELEMEN ROLAND | A kettős forradalom hatása a 19. század eleji geopolitikai viszonyokra – Avagy a polgári jogállam születése

KOVÁCS VIKTÓRIA | A tengeri fuvarozói felelősség módosulásai a változó szabályozások tükrében

KRATANCSIK TÜNDE | Mediáció, mint peren/bíróságon kívüli megoldási alternatíva a kapcsolattartási jogvitákban

LICHTENSTEIN ANDRÁS | Az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata az új büntetőeljárási törvényben

M. BALÁZS ÁGNES | A magyarországi nemzetiségek országgyűlési választójogának egyenlősége mint a jogállamiság egyik aspektusa

MÁRKI DÁVID | Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a büntetőeljárás sajtónyilvánosságára

NAGY BARNA KRISZTINA | Aranyrészvény a szindikátusi szerződés tükrében

NAGY SZABOLCS | Igazságosság vagy jogbiztonság? Rendszerváltozások utáni büntetőjogi felelősségre vonások a 20. századi magyar történelemben

PÁPAI MÁRTA | A bizalmi vagyonkezelés funkcióját betöltő jogintézmények jogtörténeti összehasonlítása

PAYRICH ANDRÁS | Egyes kényszerintézkedések az új Be. tervezetében

POLGÁR ZOLTÁN | A társasházak törvényességi felügyelete

PŐDÖR LEA | Adalékok a joghézag-problematika elmélettörténetéhez

PUSKÁS ÁGNES | Emberi jogok a munkához kapcsolódó jogok?

RÁCZ ILDIKÓ | A sharing economy munkajogi kihívásai, különös tekintettel az uberizált munkaerőre

ROMPOS ÉVA | Designer drog - új pszichoaktív anyag – kábítószer. A terület jogi szabályozásának a változása, hiányosságai és azok hatása a vegyészszakértői tevékenységre

SALVADOR NETO LUIS | A multilaterális diplomácia szerepe a modern világban

SCHULTZ MÁRTON | A névbitorlás egyes kérdései, különös tekintettel a szerzői név bitorlására

SÜTŐ KRISZTINA | Az állásbiztonság a nemzetközi dokumentumok és európai uniós jogszabályok tükrében

SZOMBATI IVETT | Bioetika az Alaptörvényben

SZŰCS ANIKÓ EDIT | Közgazdasági eszközök alkalmazása fúziókontroll során

SZŰCS GÁBORNÉ | Munkaerőhiány és munkanélküliség együttes jelenléte a munkaerőpiacon. Miben segíthet az oktatás a helyzet megoldásában?

TAKÁCS NIKOLETT A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők korának megállapítása során érvényesülő alapelvek vizsgálata

VEILANDICS ESZTER | Földügyek az önkormányzatok világában