Jog - Állam - Politika VIII. évfolyam

A lap VIII. évfolyamában megjelent számok tartalma

2016/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

BODZÁSI BALÁZS | Nem-járulékos jelzálogjogi alakzat a régi magyar magánjogban: a telekadósság

EMBER ALEX | A munkavállalók törvényes érdekeinek védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén, a Bérgarancia Alap

CSEGE GYULA | A bevándorlási tevékenységgel összefüggő biztonsági intézkedések folyamata

SISKA KATALIN | Mustafa Kemal Atatürk hatása a török identitás és állampolgárság koncepciójára, különös tekintettel az alkotmányjogi szabályozásra

SIKLÓSI IVÁN | A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban

MŰHELY

KOVÁCS VIKTÓRIA | Kodifikáció az UNCITRAL égisze alatt, a Hamburgi Egyezmény

LÁSZLÓ BALÁZS | Árpád-kori hospes közösségeink gazdasági jellegű szabadságai

RECENZIÓ

VÁRADI-TORNYOS BÁLINT | Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére

HÍREK | A 65 éves Milassin László tanszékvezető egyetemi docens szakmai és oktatói pályafutása

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2016/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SIKLÓSI IVÁN | Egy „nehéz jogi eset” a kincstalálás római jogi témakörében — A Paul. D. 41, 2, 3, 3 töredék elemzése

PRUZSINSZKY SÁNDOR | Erkölcsi perek — A művészet és a jog viszonya

KAJTÁR GÁBOR | Szükséghelyzet vagy önvédelem? Vitatott jogalapok a terrorizmus elleni „háborúban”

VARGA JUDIT | Public-Private Partnership az Európai Unióban

MILASSIN LÁSZLÓ | A konszerngarancia az osztrák jogban

KÁLMÁN JÁNOS | A makroprudenciális politika eszköztára

KŐRÖSI ALEXANDRA | Jogvédelem az élet kezdetén — A méhmagzat jogalanyi státusza

FÓRUM

MOLNÁR JUDIT | Alternatívák most és a jövőben is? — Az egymillió forintot meg nem haladó pénzkövetelések érvényesítése Magyarországon

HÍREK | Német Jogi Centrum Győrben

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2016/3. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

CSAPODY TAMÁS | A kisegyházakat betiltó rendelettől a rögtönítélő bíróság működéséig — egy konkrét eset tükrében

BARTKÓ RÓBERT | Határzárral kapcsolatos bűncselekmények az új Büntetőeljárási törvény koncepciója tükrében

EGRESI KATALIN | Carl Schmitt olasz recepciója Costantino Mortati alkotmányelméletében

COSTANTINO MORTATI | Rövid megjegyzések az alkotmány és a politika viszonyáról Carl Schmitt gondolkodásában 

FÓRUM

CSEGE GYULA | A bevándorlókkal kapcsolatos hivatalos intézkedések folyamata

KOVÁCS VIKTÓRIA | Rotterdam ante portas, avagy a Rotterdami Egyezmény és a multimodális tengeri fuvarjog

SISKA KATALIN | Hatalom a falak mögött. A válide szultána és a hárem intézményéről az újabb angol szakirodalom tükrében

RECENZIÓ

BUSA RÉKA | Pénzszórás a nép közé: derelictióba oltott traditio?

HÍREK | Laudatio Szigeti Péter 65. születésnapja alkalmából

E SZÁMUNK SZERZŐI


2016/4. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

TAKÁCS PÉTER | Somló Bódog élet- és pályarajza dokumentumokkal illusztrálva

FAZEKAS JUDIT | Gondolatok a deviza alapú hitelszerződések jogi hátteréről és a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségi kontrolljáról

FODOR LÁSZLÓ | A megújuló energiák támogatása Svájcban

GLAVANITS JUDIT – MILASSIN LÁSZLÓ | Az értékpapírok kereskedelmének közjogi keretei Magyarországon, különös tekintettel a befektető-védelemre

MŰHELY

BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE | A jogérzék apóriái — Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály

HORVÁTH GERGELY | „Azért a víz az úr!” — Vízvédelmi jog és a vizek kártételei elleni védelem

FÓRUM

LUGOSI JÓZSEF | Keresetjog és kereseti jog 

MÉSZÁROS GÁBOR | Különleges helyzetek és a joguralom határai: A kivételes állapot az alkotmányos demokráciákban

RECENZIÓ

GLAVANITS JUDIT | A teljességre törekvés művészete — Recenzió Várnay Ernő, Papp Mónika: Az Európai Unió joga című könyvéről

E SZÁMUNK SZERZŐI