Jog - Állam - Politika X. évfolyam

A lap X. évfolyamában megjelent számok tartalma

2018/1. szám (letöltés egyben)

2018/2. szám (letöltés egyben)

2018/3. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SISKA KATALIN | Emigrációból migráció – A török bevándorlási és kivándorlási szokásokról, szabályokról és azok változásairól

ERDŐS CSABA | A közvetlen demokrácia fogalmának nyomában

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | Államépítési törekvések Szíriában II. – Az Iszlám Állam tündöklése és túlélése?

CSAPODY TAMÁS | A nagykanizsai intrenálótáborok története – Cigányok, Jehova tanúi, nazarénusok és zsidók a nagykanizsai internálótáborokban 1939 és 1945 között

BUSA RÉKA | A cirkuszi akrobata és a próbára vett lovak esete

MŰHELY

PONGRÁCZ ALEX | „Gyönyörű képességünk, a térrend” A Föld nomosza és annak aktualitása a XXI. században

TUSSAY ÁKOS | Imitatio Regis Christi. A Normann Anonymus krisztocentrikus királyideálja és forrásai

PÁLVÖLGYI ÁKOS | A feltételes elítélés XIX. századi kodifikációjának akadályai a Csemegi Kódex alkalmazásában

FÓRUM

STUMPF ISTVÁN | Egy szabadságszerető értelmiségi küzdelme az ember méltóságáért – Recenzió és laudáció Lenkovics Barnabás: Ember és jog – Válogatott gondolatok című könyvének
kapcsán

CSEGE GYULA – MÁTYÁS SZABOLCS | Térfigyelő rendszerek hazai szabályozása az empirikus kutatások és a biztonsági kihívások tükrében

GLAVANITS JUDIT – KIRÁLY PÉTER BÁLINT | A blockchaintechnológia alkalmazásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége