Lenkovics Barnabás - Ember és tulajdon

Lenkovics Barnabás | Ember és tulajdon. Rendszerváltó gondolatok.

Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2013. 400 oldal.
ISBN: 978-963-9950-88-7
 

A kötet tartalomjegyzéke:

Szerzői előszó
A szocialista vállalkozási formák polgári jogi kérdései
A személyi tulajdon társadalmi jellege
Az össznépi vagyon védelmében
A társadalmi tulajdonjogról
A társadalmi tulajdonjog reformja
Második gazdaság - második tulajdon
Tulajdonvariációk egy fordulatra
Tulajdonjogi rendszerváltozás
Földosztás - hatalomosztás
Föld- és honfoglalók
Kár, ha csak pótlás...
Félprivatizáció
A privatizáció meztelen
Erkölcsösség és törvényesség
Közdolgok joga, avagy a közjog magánjogiasodása
Hozzászólás a Magyar Köztársaság Új Alkotmányának szabályozási elveihez
A tulajdon társadalmasítása és magánosítása
A fenntartható tulajdoni alapokról
Jog-és esélyegyenlőség
A magánjog ember-és társadalomképe
Konvergencia a szakadékban
Ptk. és Alkotmány, ember- és társadalomkép
Tulajdon, szabadság, biztonság
A munka, mint emberiességünk előfeltétele
Gondolatok a foglalkoztatás bővítéséhez
Az igazságosság keresése
Természetesen gazdálkodjunk 

További információ a kötetről:
http://www.dialogcampus.hu/hu/?mod=webshop_product&cla=webshop_product&fun=product&pid=2563&wid=59&flypage=flypage_default.html