Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapjára tartalomjegyzék

Lapsánszky András - Patyi András (szerk.) | Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapjára. Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben

Budapest, Akadémiai Kiadó (Wolters Kluwer), 2014.
ISBN: 978-963-295-408-0
 

A kötet tartalomjegyzéke:

Tisztelegve az ünnepelt szakmai és tudományos életútja előtt
Tartalomjegyzék

ÁDÁM ANTAL | A középmértékről
BALÁZS ISTVÁN | Európai közigazgatás - álom, vagy valóság?
BENDE-SZABÓ GÁBOR | A helyi önkormányzati vagyon törvényi szabályozásának új rendszere
BIHARI MIHÁLY | A jogállam az Alaptörvény és az Alkotmánybíróság határozatai alapján
BUKOVICS ISTVÁN | Diszkrecionális döntések a közigazgatásban
DARÁK PÉTER | A Kúria középtávú intézményi stratégiája
DEZSŐ MÁRTA | A parlamenti képviselők szabad mandátuma
FÁBIÁN ADRIÁN | Területi közigazgatás Verebélyi Imre 70. születésnapján: kormányhivatalok, járások, kormányablakok
FAZEKAS JUDIT | Karok és rendek
GELLÉN MÁRTON | Közigazgatási reformok a válságkezelés jegyében
GYERGYÁK FERENC | Szabálysértés helyett önkormányzati közösségi együttélési szabályok?
GYURITA RITA | Reformok a területi államigazgatási szervezetben 2010-2013 között
HAZAFI ZOLTÁN | Az új közszolgálati életpályák egy tudományos kutatás szemszögéből
HOLLÓ ANDRÁS | A hatalmi ágak alkotmányos működésének védelme az Alkotmánybíróság gyakorlatában
HORVÁTH M. TAMÁS | Vállalati részesedések igazgatása - köztulajdoni körben
HULKÓ GÁBOR | A települési önkormányzatok államigazgatási feladatellátásának és hatáskörgyakorlásának egyes szervezeti vonatkozásai
IMRE MIKLÓS | Önkormányzati tulajdonszerzés a rendszerváltás után
IVANICS IMRE | Önkormányzás - Központosítás
JENEI GYÖRGY | Kelet- és közép-európai közigazgatási reformok a modernizáció mércéjén
JÓZSA ZOLTÁN | A mítosz és a valóság találkozási pontjai a közigazgatásban
KECSKÉS GÁBOR | Az állam- és jogtudományi doktori képzés a rendszerváltás után - a doktori iskolák szerepfelfogása
KISS LÁSZLÓ | Az önkormányzati "gondolat" genezise múltról, jelenről, jövőről
KORINEK LÁSZLÓ | A rendszerváltás előszobája
KOVÁCS GÁBOR | Gondolatok az Európai Forenzikus Tudomány 2020 elképzelésről
KUKORELLI ISTVÁN - SMUK PÉTER | Véleményszabadság vs parlamenti fegyelmi jog
LAMM VANDA | A nukleáris biztonság és a nemzetközi közösség felelőssége
MARJÁN ATTILA | Az EU-csatlakozás szerepe a magyar közigazgatás átalakulásában
MÁTHÉ GÁBOR | Csatlakozási "fenntartás" - szabálysértési jogalkotási dilemma
MEZEY BARNA | Jogi felsőoktatás a politika sodrában
NAGY MARIANNA | Jogpolitikai és/vagy dogmatikai válaszok egy rosszul feltett kérdésre
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA | Közigazgatási racionalitás és a magyar önkormányzati reformok
RÁCZ LAJOS | Az udvari embertől a kormányzati bürokratáig
RECHNITZER JÁNOS | A megyétől a megyéig
RIXER ÁDÁM | A civilség általános és jogi jelentése Magyarországon, különös tekintettel az államszocializmus időszakára
SEEREINER IMRE ALFONZ | Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól
STUMPF ISTVÁN | Alkotmányos forradalom egykoron és most
SULYOK GÁBOR | A békéhez való jogról 
SZALAI ÉVA | Ment-e előbbre a közigazgatás a Ket. által?
SZAMEL KATALIN | Az államszervezeti és államigazgatási reformok tükröződése a felsőoktatásban
SZENTE ZOLTÁN | Az önkormányzatiság standardjainak ellenőrzése Európában
SZIGETI PÉTER | A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalmának védhetősége és ami azon túl van
TORMA ANDRÁS | Néhány gondolat a járásokról az európai közigazgatás tükrében
VARGA ZS. ANDRÁS | Közigazgatás és közigazgatási jog a második világháború és a jogállam helyreállítása között
VAVRÓ ISTVÁN | A korspecifikus kriminalitási gyakoriság változásáról
ZONGOR GÁBOR | Önkormányzati vissza-és előretekintés
Szerzőkről - Szerkesztőkről
Prof. Dr. Verebélyi Imre szakmai közleményeinek, fontosabb külföldi konferencia előadásainak válogatott jegyzéke