Jog - Állam - Politika VI. évfolyam

A lap VI. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2014/1. szám

TANULMÁNYOK

LAMM VANDA | A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede

BOROS GÁBOR | Filozófia és természetjog a 17. században

IRK FERENC | Fehérgalléros bűnözés, elitbűnözés, menedzserdeviancia

SMUK PÉTER | A parlamenti nyilvánosság alkotmányos garanciái Közép-Európában

MŰHELY

MILASSIN LÁSZLÓ | Elektronikus vitamegoldó mechanizmusok egyes elméleti kérdései

MILANOV VIKTOR | A Görögország és Macedónia közötti 1995-ös ideiglenes megállapodás eredményei és kudarcai

FÓRUM

SZIVERI ILONA | A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat, illetve panaszkezelés

CSAPLÁROS DIÁNA | A fedezet felemelése a közbeszerzési eljárásban - "A megkerült fedezet"

FRANCZIA BARBARA | A nemi önrendelkezési jog és a szexuális kényszerítés - Elemzés és javaslat de lege ferenda 

RECENZIÓ

SZABÓ TIBOR ZSOMBOR | Molnár Benedek - Németh Márton - Tóth Péter: Mérlegen az Alaptörvény - Interjúkötet hazánk új alkotmányáról

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2014/2. szám

TANULMÁNYOK

SULYOK GÁBOR | II. Ramses és III. Ḫattušiliš szerződése az örök békéről és testvériségről

ALBERT ANDRÁS | Erdély államiságának geopolitikai jelentősége a 17. század végi Európában

ERDŐS CSABA | Az alkotmányjogi panasz a parlamenti jog területén

ÁRVA ZSUZSANNA | A modern magyar közigazgatási büntetőjog

KOVÁCS GÁBOR | A helyszíni szemle normatív szabályozása 

MŰHELY

URBÁN ERIKA | Jézus Krisztus pere

TÁBORI FERENC | A magyar többpártrendszer jellemzése és tipizálása Giovanni Sartori pártrendszer tipológiája alapján (1988-2010) 

FÓRUM

FERENCZ JÁCINT | Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony

RECENZIÓ

KÖNCZÖL MIKLÓS | Jelentés és történet: egy generális klauzula természetrajza

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2014/3. szám

TANULMÁNYOK

KORHECZ TAMÁS | Nemzetiségi autonómia az Alkotmánybíróság szorításában – A szerbiai Alkotmánybíróság a nemzeti tanácsokat szabályozó törvénnyel kapcsolatos döntésének kritikus elemzése 

DELI GERGELY | A törvény irgalma, az irgalom Törvénye 

MÁLIK JÓZSEF ZOLTÁN | Tanulmány a demokráciáról – A demokratikus közösségi döntések határai

BODZÁSI BALÁZS | A pénzügyi szolgáltatások harmonizálása az Európai Unióban és ennek hatása a tagállamok polgári jogi szabályozására

PÁLVÖLGYI BALÁZS | La question de la criminalisation dans la politique de migration en Hongrie (1881-1903)

MŰHELY

KELLNER SZILVIA | Az egészséghez való jog jelentése és átalakulása

FÓRUM

LUGOSI JÓZSEF | Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció

PETROVICZ ANITA | A bírósági végrehajtás foganatosítása

RECENZIÓ

LŐRINCZ ANDRÁS | Francis Fukuyama: A politikai rend

CSEPELI GYÖRGY | A szelíd politológus

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2014/4. szám

TANULMÁNYOK

BARTKÓ RÓBERT | A terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés a bírói gyakorlat tükrében 

PRUZSINSZKY SÁNDOR | Inter arma silent leges – Szólásszabadság és háborús pszichózis az első világháborúban

SMUK PÉTER | A demokratikus közvélemény mint alkotmányos érték a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában

G. KARÁCSONY GERGELY | A felsőoktatás finanszírozásának modelljei és tapasztalatai – A felsőoktatás finanszírozásának elmélete és nemzetközi modelljei

MŰHELY

NÉMETH GÁBOR | Társfelelősségünk a teremtett világért – A természet tisztelete és a Természetfeletti tisztelete

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A görög etikai gondolkodás kezdete – Hérakleitosz

FÓRUM

ALMÁSI TIBOR | „Az én hangomon akarok beszélni…” – Mattis Teutsch János élete és művészete

RECENZIÓ

SZEMESI SÁNDOR | Ganczer Mónika: Állampolgárság és államutódlás

CSÉCS TERÉZ | Zsupos Zoltán: Hirdetmények, színlapok, aprónyomtatványok – Az 1848–1849-es szabadságharc győri nyomtatványai

E SZÁMUNK SZERZŐI