Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből

Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből.

Szerk.: Szente Zoltán. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2013.
ISBN: 978-615-5298-11-0
 

ELŐSZÓ

I.  A TÖRVÉNYHOZÓ HATALOM ALKOTMÁNYOS KORLÁTAI

ERDŐS CSABA | A törvényhozás bírói felülvizsgálatának gyökerei
ERDŐS CSABA | A bírói felülvizsgálat kialakulása az Egyesült Államokban
SZENTE ZOLTÁN | Az Európai Unió Alkotmányos Szerződésének alkotmányossága Franciaországban
SZENTE ZOLTÁN | A végrehajtó hatalom parlament-feloszlatási joga a német alkotmányjogban
SZENTE ZOLTÁN | A katalán autonómia-statútum
BERETKA KATINKA | Vajdaság Autonóm Tartomány normatív hatásköre – a törvényhozó hatalom korlátozása

II. A TÖRVÉNYHOZÁS HATÁSKÖREI

MANDÁK FANNI | A sürgősségi kormányrendeletek módosítások nélküli újbóli beterjesztésének problémája Olaszországban
MANDÁK FANNI | A sürgősségi kormányrendeletek alkotmányossági feltételeinek nyilvánvaló hiánya az olasz alkotmányjogban
KÁLMÁN JÁNOS | A törvényhozás költségvetési hatalma és a korlátozott elnöki vétó az Egyesült Államokban
ERDŐS CSABA | A törvényhozás költségvetési autonómiája; a tagállamok és a kongresszus közötti hatáskörmegosztás
KATARZYNA BIELESZ | A Szejm és a Szenátus bizottságainak eltérő jogköre az Európai Unió jogalkotási javaslatainak véleményezésében
FARKAS ÁDÁM | A hadüzenet joga

III. A PARLAMENTEK MŰKÖDÉSE

SZENTE ZOLTÁN | A törvényhozási eljárás alkotmányosságának bírói felülvizsgálata
MARINA LAZAREVA | A parlament létszáma és a parlamenti eljárások többségi követelményei
SMUK PÉTER | A vizsgálóbizottságok hatásköre – a Flick-bizottság ügye Németországban
SMUK PÉTER | Ellenzéki jogok a vizsgálóbizottságokban
SMUK PÉTER | A parlamenti pártok önállóságának határai – Alkotmányellenes párt betiltása – az SRP-ügy
SZENTE ZOLTÁN | Az államfő parlamenti felelősségre vonása Romániában

IV. A PARLAMENTI KÉPVISELŐK JOGÁLLÁSA

SZENTE ZOLTÁN | A képviselői mandátum keletkezése és megszűnése
VÁCZI PÉTER | Képviselői szólásszabadság és mentelmi jog
VÁCZI PÉTER | A képviselői szólásszabadság határai
VÁCZI PÉTER | Mentelmi jog és magánérdek
VÁCZI PÉTER | Mentelmi jog és a képviselők mozgásszabadsága
MANDÁK FANNI | A parlamenti képviselői és a polgármesteri tisztség összeférhetetlensége

A KÖTET KÖZREMŰKÖDŐI