Studia Juridica et Politica Jaurinensia

Volume 1 (2014)
Volume 2 (2015)
Volume 3 (2016)
Volume 4 (2017)
Volume 5 (2018)
 
Announcement:
For technical reasons the publication
of the journal has been suspended since 2018.
----------------------------------------------
A folyóirat megjelenése 2018 óta szünetel.
 

 

Studia Juridica et Politica Jaurinensia, ISSN 2064-5902

Studia Juridica et Politica Jaurinensia is a joint online periodical of the Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences of Széchenyi István University and the Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences. It is planned to be published twice a year, in English or, in case of some specific issues, in German and French. The topics discussed vary from issues of law and legal sciences to political sciences, as well as social sciences. All manuscripts before publication will be peer-reviewed and proofread. The periodical primarily publishes proceedings from international conferences, seminars and workshop discussions organized by the Faculty and the Doctoral School, and it is delighted to publish papers written by lecturers and researchers of the Faculty. The issues of the periodical can be freely downloaded from the scientific website of the Faculty in pdf format file via internet search. The editor-in-chief is Péter Takács, its editor is Gábor Kecskés, the proof-reader is Orsolya Szalay, while the Dean of the Faculty is responsible for the publication. The editorial board consists of well-respected national and foreign experts, representing all branches of law, and this method is supposed to ensure the good standard of the periodic. 

 

Studia Juridica et Politica Jaurinensia, ISSN 2064-5902

A Studia Juridica et Politica Jaurinensia című folyóirat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának és Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának közös online kiadványa. A lap évente két számmal jelenik meg, és elsődlegesen angol, néhány különleges esetben azonban német, illetve francia nyelvű tanulmányokat, konferencia-előadásokat, recenziókat közöl. A lap profilja felöleli az állam- és jogtudományok, a politikatudomány, valamint az azokhoz kapcsolódó tudományok teljes spektrumát. A szakmailag és nyelvileg lektorált periodika elsősorban a Kar és a Doktori Iskola által szervezett konferenciákon, nemzetközi szemináriumokon, műhelybeszélgetéseken elhangzott tudományos igényű előadások írásos változatait közli, de helyt ad az oktatók és kutatók által írott munkáknak is. A lapszámok a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványait megjelenítő portáljáról érhetők el szabadon, internetes kereséssel, másolástól és módosítástól védett pdf-formátumban. A Studia Juridica et Politica Jaurinensia felelős kiadója a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, főszerkesztője Takács Péter, szerkesztője Kecskés Gábor, nyelvi lektora Szalay Orsolya. A periodika szerkesztőbizottsága elismert hazai és külföldi szakemberekből áll, akik révén valamennyi jogág képviselteti magát a lap színvonalát is biztosítani hivatott testületben.

 

Editorial Board and editors (Szerkesztőbizottság és szerkesztőség)

Co-chairs of the Editorial Board (a szerkesztőbizottság elnökei):

Dr. Judit Lévayné Fazekas, dean 

Dr. Péter Szigeti, professor 

Members of the Editorial Board (a szerkesztőbizottság tagjai):

Dr. Vanda Lamm, professor emerita
Dr. Wawrzyniec Konarski, professor (Jagiellonian University, Krakow, Poland)
Dr. Nishiumi Maki, professor (Chuo University, Tokyo and Sorbonne University, France)
Dr. Frank Orton, former judge (Supreme Court of Sweden), former ombudsman (Bosnia and Hercegovina)
Dr. Naděžda Rozehnalová, professor (Masaryk University, Faculty of Law, Brno, Czech Republic)
Dr. István Kukorelli, professor 
Dr. Barnabás Lenkovics, professor emeritus
Dr. István Stumpf,  professor
Dr. Imre Verebélyi, professor emeritus
Dr. Péter Smuk, professor, vice-dean
Dr. Gábor Kovács, professor
Dr. Attila Barna, associate professor
Dr. András Lapsánszky, associate professor
Dr. Judit Glavanits, associate professor
Dr. Jácint Ferencz, associate professor

Editor in Chief (főszerkesztő):

Dr. Péter Takács, professor 

Editor (szerkesztő):

Dr. Gábor Kecskés, associate professor, vice dean

Online editor (online szerkesztő):

Barna A. Keserű, assistant professor

Proof-reader (olvasószerkesztő):

(vacant)

 

Publisher (Kiadó) 

Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Sciences, H-9026, Győr, Áldozat utca 12.

Responsible for publishing (a kiadásért felel):

Dr. Judit Lévayné Fazekas, dean

 

Contacts of the Editorial Office (A szerkesztőség elérhetősége)

Editorial Office: Faculty of Law of Széchenyi István University, Győr, Hungary.
Mail: H– 9026 Győr, Áldozat u. 12.  Hungary.
Fax: [Hungary: 36]-96/310-336.
E-mail: kecskesg@sze.hu