Egyedi kiadványok

Egyedi kiadványok

 

A DFK-Online nem csupán a kar folyóiratait és időszaki kiadványait mutatja be, hanem oktatóinak egyedi kiadványait, így monográfiáit, gyűjteményes köteteit, speciális tankönyveit és más tudományos műfajokba sorolható publikációit is. Bemutatjuk továbbá a kar oktatóinak tiszteletére készített és kiadott ünnepi köteteket, valamint az oktatók teljes körének tudományos publikációs adatait tartalmazó ún. oktatói bibliográfiákat is. Ez utóbbiak teljes szöveggel elérhetők a DFK-Online-ról. Monográfiák, gyűjteményes kötetek, tankönyvek, kézikönyvek és más műfajú kiadványok esetében azonban a kiadó gyakran nem a Széchenyi István Egyetem, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar vagy az azokhoz kötődő alapítvány, az Universitas-Győr. Ezért szerzői jogi és más technikai korlátok miatt ezek szövegeinek és szövegrészleteinek letöltését csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudjuk biztosítani. A könyvkiadók által megjelentetett monográfiákat vagy azok részleteit például csak a kiadók engedélyével tesszük közzé; enélkül csupán a mű bibliográfiai adatait, esetleg tartalomjegyzékét jelenítjük meg. Kézikönyvek, tankönyvek vagy más speciális kiadványok esetén mindig egyedi megoldásokat alkalmazunk, a bemutatás és a szöveg-letöltés szempontjai mellett maximálisan szem előtt tartva a kiadók felhasználási jogait, mindenekelőtt pedig a szerzők szándékát és jogait.

 

E kiadványok adatai és/vagy szövege a következő rendben érhető el (vagy az alábbi lista egyes elemeire kattintva, vagy az „Egyedi kiadványok” legördülő menüjéből): 

 

Ünnepi kötetek

Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére

Szerk.: Szoboszlai-Kiss Katalin és Deli Gergely. Győr, Universitas-Győr, 2013. 573 oldal. ISBN: 978-615-5298-08-0

Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére 65. születésnapjára

Szerk.: Bihari Mihály és Patyi András. Győr, Széchenyi István Egyetem – Universitas-Győr, 2010. 606 oldal. ISBN: 978-963-7175-55-8

Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapjára. Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben

Szerk.: Lapsánszky András és Patyi András. Budapest, Akadémiai Kiadó (Wolters Kluwer), 2014. ISBN:978-963-295-408-0 A kötet tartalomjegyzéke letölthető innen.

Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére

Szerkesztette: Keserű Barna Arnold és Kőhidi Ákos, a szerkesztésben közreműködött: Lévayné Fazekas Judit. Budapest – Győr, Eötvös József Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, 2015. 630. oldal. ISBN: 978 963 9955 66 0.

Unitas multiplex. Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára

Szerkesztette: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara [Juris Dictio sorozat, ISSN 2416-1500],  2017. 464. oldal. ISBN: 978 963 693 807 9 (letöltés egyben)

 

Oktatói bibliográfiák

Oktatói bibliográfia 2008

Szerk.: Sulyok Gábor. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2008. 196. oldal ISBN: 978-963-9819-23-8

Oktatói bibliográfia 2010

Szerk.: Sulyok Gábor. Győr, Universitas-Győr, 2010. 241 oldal. ISSN 2060-0577

 

Idegen nyelvű kiadványok

The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013

Szerk.: Smuk Péter. Budapest, Wolters Kluwer – CompLex, 2013. 470 oldal ISBN: 978 963 295 344 1

Szerzők: Bende-Szabó Gábor, Domokos Andrea, Erdős Csaba, Fazekas Judit, Ferencz Jácint, Ganczer Mónika, Gárdos-Orosz Fruzsina, Göndör Éva, Gyurita Rita, Hajasné Borsa Dominika, Horváth Gergely, Horváthy Balázs, Hulkó Gábor, Jobbágyi Gábor, Kálmán János, Karácsony G. Gergely, Knapp László, Kovács Gábor, Kőhidi Ákos, Lapsánszky András, Menyhárt Ádám, Milassin László, Nyitrai M. Péter, Osztovits András, Patyi András, Reiderné Bánki Erika, Smuk Péter, Sulyok Gábor, Szalai Péter, Szegedi Péter, Székely László, Szigeti Péter, Tóth Tamara, Váczi Péter
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

 

Kari album és egyéb kari kiadványok

A győri jogászképzés évszázadai

Szerk.: Biczó Zalán, tipográfia: Willingstorffer Lajos. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2008. 262 oldal. ISBN 978 963 717 539 8

A kötet egyetem- és kartörténeti áttekintést tartalmaz, s 2008-ig megadja a Győrben diplomát szerzett joghallgatók névsorát. [Az itt olvasható változat a kötet ún. korrektúra-példánya; a kisebb nagyobb gépelési vagy másfajta hibák miatt az Olvasó elnézését kérjük. E hibákat a könyv papír-alapú kiadása nem tartalmazza.]

Sic itur ad facultatem. A győri jogászképzés húsz éve.

Szerk.: Szegedi András. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 131. oldal. ISBN: 978 615 5298 63 9.

 

Kiadványok a Juris Dictio c. sorozatban [ISSN: 2416-1500]

Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések

Szerk.: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK Jogtudományi Intézete – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, 2015. 562. o. ISBN: 978 963 693 599 3
A kiadvány részletei innen letölthetőek.

Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből

Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó, 2016. 264. o. ISBN: 978 963 693 684 6. (A kiadvány része a Florilegium c. sorozatnak is) A kiadvány részletei innen letölthetőek.

 Unitas multiplex. Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára

Szerkesztette: Takács Péter. Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara ,  2017. 464. oldal. ISBN: 978 963 693 807 9 (letöltés egyben)

 

Monográfiák, tanulmánygyűjtemények

BARNA ATTILA | Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 315. oldal, ISBN 978-615-5298-77-6

BARTKÓ RÓBERT | A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései

Győr, Universitas–Győr Nonprofit Kft., 2011. 267 oldal. ISBN: 978-963-9819-66-5

DELI GERGELY | A jó erkölcsökről

Budapest, Medium, 2013. 318. o. ISBN: 978-963-08-7060-3. A kötet tartalomjegyzéke letölthető innen.

EGRESI KATALIN | Az olasz alkotmány

Budapest, Gondolat Kiadó, 2013. 306 oldal. ISBN 978-963-693-508-5. A kötet a Diké. Jog- és állambölcseleti Értekezések című sorozat is része.
A Tartalomjegyzék letölthető innen. - Az alkotmánytörténeti fejezet letölthető innen. - Az alkotmányos alapelvekkel és értékekkel foglalkozó fejezet letölthető innen.

GANCZER MÓNIKA | Állampolgárság és államutódlás

Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó /Opus Magistrale Könyvek/, 2013. 344 oldal. ISBN 978-615-5376221. A kötet az Opus Magistrale Könyvek című kari sorozatnak is része.
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

GLAVANITS JUDIT | A kockázati tőkebefektetések egy jogi kérdései

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 319. o. ISBN: 978-615-5298-73-8

GÖNDÖR ÉVA | Munka és család a munkajog tükrében

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 305. o. ISBN: 978-615-5298-60-8

KOVÁCS GÁBOR | Bioetika és büntetőjogi kodifikáció

Győr, Széchenyi István Egyetem, 2008. ISBN: 978-963-7175-47-3

KOVÁCS GÁBOR | Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények, valamint az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 303. ISBN: 978-615-5298-76-9

LENKOVICS BARNABÁS | Ember és tulajdon. Rendszerváltó gondolatok

Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2013. 400 oldal. ISBN: 978-963-9950-88-7
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

MENYHÁRT ÁDÁM | A tévedés a szerződések körében

Győr, Universitas-Győr, 2013. 189 oldal. ISBN: 978-615-5298-14-1
A kötet anyaga letölthető innen.

NÉMETH IMRE | A sértett beleegyezése a büntetőjogban

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 302. ISBN: 978-615-5298-74-5

PARDAVI LÁSZLÓ | A globális gazdaság vámjogának alapkérdései, különös tekintettel a preferenciális szerződésekre

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 298. o. ISBN: 978-615-5298-72-1

SMUK PÉTER  | Magyar közjog és politika 1989–2011

Budapest, Osiris Kiadó, 2013. 480 oldal. ISBN: 978 963 276 218 0
A kötet tartalomjegyzéke letölthető innen.

SZALAI PÉTER | A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 300. o. ISBN: 978-615-5298-75-2

SZIGETI PÉTER | Problémáink vonzásában. Társadalomismereti tanulmányok

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. 328. o. 978-615-5298-71-4

TAKÁCS PÉTER | A rózsa neve: Magyar Köztársaság. Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről

Budapest, Gondolat Kiadó (sorozat: Recta Ratio ISSN: 2064-7107), 2015. 227. o. ISBN 978 963 693 598 6
A kiadvány részletei innen letölthetőek.

 

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kiadványai, sorozatokban

Az állam és jog alapvető értékei I.

Szerk.: Smuk Péter. Győr, SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. ISBN: 978-963-7175-61-9

Az állam és jog alapvető értékei II.

Szerk.: Smuk Péter. Győr, SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. ISBN: 978-963-7175-62-6

Az állam és jog alapvető értékei a változó világban

Szerk.: Verebélyi Imre. Győr, SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2012. ISBN:

Doktori Műhelytanulmányok 2013

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2013. ISSN: 2064-1788

Jubileumi kötet – Jubilee volume. A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának első 5 éve – First 5 Years of the Doctoral School of Law and Political Sciences, Széchenyi István University

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, 2013. ISBN: 978-615-5391-06-4

Doktori Műhelytanulmányok 2014

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2014. ISSN: 2064-1788

Doktori Műhelytanulmányok 2015

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015. ISSN: 2064-1788

 

Kiadványok a Publicationes Jaurinensis c. sorozatban

1. RÉVÉSZ T. MIHÁLY | Jogtörténeti dolgozatok

Győr, SZIF, 2000. 216 oldal, ISBN: 963 00 4503 6
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 1.
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

2a. HALMAI GÁBOR | Jogi ismeretek, 1.: Közjogi alapok

Budapest, Rejtjel, 2000. 80 oldal, ISBN: -
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 2.
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

2b. LENKOVICS BARNABÁS | Jogi ismeretek, 2.: Polgári jogi alapok

Budapest, Rejtjel, 2000. 183 oldal, ISBN: -
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 2.
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

3. SZALAY LÁSZLÓ - PARDAVI LÁSZLÓ | Gazdasági jog [Jogi ismeretek]

Budapest, Rejtjel, 2001. 199 oldal, ISBN: -
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 3.
A Tartalomjegyzék letölthető innen

4. A sorozat 4. kötete nem jelent meg.

5. SZIGETI PÉTER | A valóság vonzásában. Jogelméleti és politikaelméleti tanulmányok.

Győr, SzIF, 2001. 335 oldal, ISBN: 963 7175 17 2
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 5, [ISSN 1785 - 9735]
[A sorozat az 5. kötettől ISSN-számmal jelent meg.]
A Tartalomjegyzék letölthető innen; a kötet teles szövegének letöltéséhez kattintson a címre. 

6. A sorozat 6. kötete nem jelent meg.

7. SZIGETI PÉTER | Jogtani és államtani alapvonalak

Budapest, Rejtjel, 2002.198. oldal; 2., jav. kiad.: 2005. 198. oldal, ISBN: -
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 7
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

8a. FRANK TÍMEA - SULYOK GÁBOR | A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga

Budapest, Rejtjel, 2002. 132. oldal, ISBN: -
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 8
[a sorozat 8. köteteként két kiadvány jelent meg]
A Tartalomjegyzék letölthető innen.

8b. SZIGETI PÉTER | Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a politikaelmélet köréből

Győr – Budapest, SzIE – MTA PTI, 2005. 198. oldal, ISBN: 963 7372 37 7
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 8, [ISSN 1785 - 9735]
[a sorozat 8. köteteként két kiadvány jelent meg]
A Tartalomjegyzék letölthető innen; a kötet teles szövegének letöltéséhez kattintson a címre.

9. SZIGETI PÉTER | Társadalomkutatás – mi végre? Politikatudomány, alkotmányjog, világrendszer-elmélet

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. 300 oldal,  ISBN: 978 963 9819 75 7
Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 9, [ISSN 1785 - 9735]
A Tartalomjegyzék letölthető innen; a kötet teles szövegének letöltéséhez kattintson a címre. 

 

Gyűjteményes kötetek, jogesetgyűjtemények

Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből.

Szerk.: Szente Zoltán. Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2013. ISBN: 978-615-5298-11-0)

Különvéleményen – a jogállamért. Kukorelli István Alkotmánybíró különvéleményei 1999-2008.

Szerk.: Smuk Péter. Győr, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék, 2012. ISBN: 978-963-7175-74-9