Jog - Állam - Politika XII. évfolyam

A lap XII. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2020/01. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

GLAVANITS JUDIT: A munkavállalók szerepe a közbeszerzési eljárásbanpdf download.Új.png.jpg

NÉMETH GABRIELLA: Jogászi etikai kihívások a technológiai fejlődés tükrében: az etika és jog innovációjának aktuális kérdéseipdf download.Új.png.jpg

HORVÁTH ANETT-NAGY MILÁN: Pártfinanszírozáspdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

PŐDÖR LEA: Easy Cases and Hard Casespdf download.Új.png.jpg

HORDÓSI ÁGNES: Possible Causes and Effects of Overcrowding in Hungary’s Prison Populationpdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

BORS SZILVIA: Emberi embriók megsemmisítése kontra közegészségügy területeit érintő kutatás és fejlesztési támogatás az eljárási szabályok tükrébenpdf download.Új.png.jpg

RECENZIÓ

EGRESI KATALIN: Szabadfalvi József: Egy konzervatív állam-és politikatudós - Ottlik László (1895-1945)pdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.Új.png.jpg

 

2020/02. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

RITA GYURITA: The Administrative Supervisionpdf download.Új.png.jpg

BARTKÓ RÓBERT: Egy külön eljárás „margójára”pdf download.Új.png.jpg

KŐHIDI ÁKOS: Az önvezető járművek vezetőjére és üzemeltetőjére vonatkozó felelősségi szabályok a német, osztrák, angol és magyar jogbanpdf download.Új.png.jpg

KELEMEN ROLAND: Az angol kivételes hatalom története a kezdetektől a második világháborús szabályozásigpdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

EMESE ÚJVÁRI: Der Schutz der Biodiversität durch Völkerrecht - Unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Cartagena Protokolls I.pdf download.Új.png.jpg

SZABOLCS NAGY: „Kommunistische Strafprozesse“ in 1919 im Komitat Győrpdf download.Új.png.jpg

SILYE JUDIT: Az Európai Bíróság döntésének hatása a nukleáris biztonságra – A C-29/99 Európai Bírósági ügy jelentőségepdf download.Új.png.jpg

TAKÓ DALMA: Több, mint aminek látszik: A kétoldalú és a többoldalú nemzetközi szerződések kvantitatív és összehasonlító elemzésepdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

BORBÉLY VERONIKA: Kauzális nexus a migrációban – Összefoglaló a migráció okairólpdf download.Új.png.jpg

BARTOS BLANKA: Az államfői kegyelem a 21. században – A kegyelmi intézmény lehetséges reformjaipdf download.Új.png.jpg

HÍREK

HÁMORI ANTAL: Ember és jog – 70 éve született Lenkovics Barnabáspdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.Új.png.jpg

 

2020/03. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

STUMPF ISTVÁN: Alkotmányos identitás, szuverenitás, európai jogpdf download.Új.png.jpg

EÖRDÖGH ISTVÁN: A magyar Erdély Romániához történő annektálásának előzményei (1916-1919)pdf download.Új.png.jpg

DANIEL HAITAS: The European Union, Armenia and the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA)pdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

 

EMESE ÚJVÁRI: Der Schutz der Biodiversität durch Völkerrecht - Unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Cartagena Protokolls II.pdf download.Új.png.jpg

BARANYI EMESE ZSUZSANNA: Muszlim bevándorlás Európába A muszlim közösség kialakulása az Egyesült Királyságbanpdf download.Új.png.jpg

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ: A dualizmuskori állami gyermekvédelem és a szegényügy összefüggéseipdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

PAYRICH ANDRÁS: A büntetés-végrehajtási védő, mint a társadalmi kontroll elfelejtett/kifelejtett elemepdf download.Új.png.jpg

LEGÁRD ILDIKÓ: A barát és ellenség megkülönböztetése a kibertérbenpdf download.Új.png.jpg

GARAI RENÁTA - CSAPUCHA BERNADETT: A tartási kötelezettség elmulasztásának komplexitása, különös tekintettel az önhiba megítélésére és a gyermekek érdekeirepdf download.Új.png.jpg

SZALAI ZSOLT: Mithay Antal fényképei az elcsatolt területekrőlpdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.Új.png.jpg

 

2020/04. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

KATALIN SISKA: The Press Coverage of the Turkish-Hungarian Economic and Trade Relations of the Atatürk Era in Hungarypdf download.Új.png.jpg

KNAPP LÁSZLÓ: Az Európai Unió immunitása: funkcionális és abszolút elemekpdf download.Új.png.jpg

SZABADFALVI JÓZSEF: „A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény” – Adalékok a magyar jogállam-fogalom kialakulásáhozpdf download.Új.png.jpg

HOLLÁN MIKLÓS: A bennfentes kereskedelem vélelme az EU jogában: a Spector-ítélet örökségepdf download.Új.png.jpg

CSÖRGITS LAJOS: Sportjogi dilemmák koronavírus idejénpdf download.Új.png.jpg

MŰHELY

FROLYÓ KAROLINA – SZIEBIG ORSOLYA JOHANNA: A Natura 2000 hálózat kritikája a kötelezettségszegési eljárások „horizontján” keresztülpdf download.Új.png.jpg

LACZÓ JÓZSEF: Szókratész írástoposzapdf download.Új.png.jpg

FÓRUM

PETHŐ ANDRÁS: Determining Damage in the Hungarian Medical Lawpdf download.Új.png.jpg

LUGOSI JÓZSEF: A vitakultúra a magyarországi társadalmi valóságbanpdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.Új.png.jpg

 

2020/Különszám (letöltés egyben)

LÉVAYNÉ FAZEKAS JUDIT, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánjának 25. éves jubileumi tanévnyitón elhangzott beszédepdf download.Új.png.jpg

BÁNKI ERIKA: A kapcsolattartás – Jog vagy kötelezettség?pdf download.Új.png.jpg

FERENCZ JÁCINT: Színlelt és alaki hibás szerződések a munkajogbanpdf download.Új.png.jpg

G. KARÁCSONY GERGELY: Inkább bízzunk a robotokban? A mesterséges intelligencia döntéseiért való emberi felelősség kritikájapdf download.Új.png.jpg

GLAVANITS JUDIT: Modernitás és közbeszerzéspdf download.Új.png.jpg

KECSKÉS GÁBOR: A nemzetközi jog által nem tiltott magatartásból eredő felelősség kodifikációtörténetepdf download.Új.png.jpg

KNAPP LÁSZLÓ: A modernkori győri jogi és igazgatási képzés huszonöt évepdf download.Új.png.jpg

KOVÁCS GÁBOR: Jogi és etikai kihívások a vér- és plazmadonációnálpdf download.Új.png.jpg

KUKORELLI ISTVÁN: Széchenyi István alkotmányfilozófiájapdf download.Új.png.jpg

LAMM VANDA: COVID-19 és a jogok korlátozása, különös tekintettel az emberi jogi egyezményekben foglaltakrapdf download.Új.png.jpg

LAPSÁNSZKY ANDRÁS: A hírközlés és a média uniós szabályozásának reformja napjainkbanpdf download.Új.png.jpg

LENKOVICS BARNABÁS: Elmélkedés a polgárról és az ő jogárólpdf download.Új.png.jpg

LÉVAYNÉ FAZEKAS JUDIT: A magánjog kihívásai a XXI. századbanpdf download.Új.png.jpg

MEZEY BARNA: Adalékok a büntetés-végrehajtás szimbólumrendszerének alakulásáhozpdf download.Új.png.jpg

MILASSIN LÁSZLÓ: Az EU fúziókotrollra vonatkozó versenyszabályai és a mobiltelefon-piacpdf download.Új.png.jpg

PATYI ANDRÁS: A helyi rendeletek törvényességi felülvizsgálatának egyes kérdéseipdf download.Új.png.jpg

RÉVÉSZ T. MIHÁLY: A magánjog „állócsillaga”: Szladits Károly – a jogtörténész szemévelpdf download.Új.png.jpg

STUMPF ISTVÁN: Alkotmányos paradigmaváltáspdf download.Új.png.jpg

SZEGEDI ANDRÁS: A világjárvány hatása a gazdasági társaságok legfőbb szervének működésérepdf download.Új.png.jpg

SZIGETI PÉTER: Az esetnorma: a jogalkalmazás egységes magyarázatapdf download.Új.png.jpg

TAKÁCS PÉTER: A törvénykönyv és a törvénytábla mint a jog szimbolikus és allegorikus megjelenésének vizuális formájapdf download.Új.png.jpg

VÁCZI PÉTER: A Probléma Villamosapdf download.Új.png.jpg

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.Új.png.jpg