Optimi Nostri 2009

Optimi Nostri
Díjnyertes Tudományos Diákköri Dolgozatok 2009

Megjelent: Győr, Universitas-Győr, 2009. Terjedelem: 319 oldal
Szerkesztette: Sulyok Gábor.  ISSN: 1789-7203
 

BELCSÁK RÓBERT FERENC | A bírságkiszabás jogállamai garanciáinak hiányáról

CSÉFFAI ATTILA CSABA | Legalizált alkotmányellenesség, avagy anomáliák a magyar alkotmánybíráskodásban

DOBOS ISTVÁN | Az ingatlantulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke az osztrák szabályozás tükrében, különös tekintettel az elkerülésének társasági jogi lehetőségeire

FARKAS ÁDÁM | Az első önálló magyar katonai büntető törvénykönyv megalkotásának története

HATOS HAJNALKA | A végrendeletek története a XVII-XIX. Században

NAGY-MIHÁLY ESZTER | A terrorizmus elleni közdelem és az ENSZ Biztonsági Tanácsának intelligens szankciói

NOGEL MÓNIKA | A HIV-vírussal való megfertőzés büntetőjogi vonatkozásai

ÚJHELYI BENCE | A szabálysértési jogsegély

VÁRADI ÁGNES | A biztosítás fogalmi elemei és fejlődési tendenciái

SZERZŐINK